Category Archives: Saopćenja

21 jun
0

Poljoprivredni zavod: ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Read More
20 jun
0

Javne konsultacije o prednacrtu Javne politike o zaštiti obitelji sa djecom i Zakona o potpori obiteljima sa djecom u FBiH

Javne konslultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. godine u Sanskom Mostu, te je neophodno da što veći broj subjekata bude upoznat sa ovim konsultacijama i na vrijeme se prijavi na iste.
Read More
20 jun
0

Oglas za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD “Unsko-sanske šume” doo Bosanska Krupa putem licitacije

Read More
17 jun
0

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin “POLICAJAC”.

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin “POLICAJAC”.

Read More
16 jun
0

Poljoprivredni zavod: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Read More
14 jun
0

Povodom Dana branilaca Bihaća riječi iskrenog poštovanja svim bihaćkim herojima…

Povodom Dana branilaca Bihaća riječi iskrenog poštovanja svim bihaćkim herojima, a posebno članovima porodica poginulih, upućuju Husein Rošić i Dževad Malkoč, ministar za pitanje boraca i RVI u Vladi USK.
Read More
13 jun
0

Javni poziv za dostavljanje primjedbi, prijedlloga ili sugestija na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Read More
08 jun
0

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Read More
08 jun
0

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na period od pet godina

Read More
07 jun
0

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA PREDNACRT PROSTORNOG PLANA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2012. – 2032. GODINE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na Prednacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012. ...
Read More
1236912