Category Archives: Saopćenja

22 feb
0

Odluka za nabavku računovodstvenih usluga, prihvata se ponuda ponuđača d.o.o. “Ekonomik-BE”

Read More
20 feb
0

Odluka o pokrtanju postupka javne nabavke usluge u 2017. za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave

Read More
17 feb
0

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Odluka o poništenju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga

Read More
09 feb
0

Plan nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2017. godinu

Read More
09 feb
0

Odluka o donošenju Plana nabavki Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2017. godinu

Read More
03 feb
0

Poziv na Javnu raspravu

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Predsjedavajući Skupštine VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Premijer Vlade GRAD BIHAĆ, Gradonačelnik OPĆINA BOSANSKI PETROVAC, Općinski načelnik OPĆINA BOSANSKA KRUPA, Općinski načelnik OPĆINA BUŽIM, Općinski načelnik OPĆINA CAZIN, Općinski načelnik OPĆINA KLJUČ, Općinski načelnik OPĆINA SANSKI MOST, Općinski načelnik ...

Read More
02 feb
0

Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2017. godinu na području USK-a

Read More
26 jan
0

Obavijest zainteresiranim prijevoznicima sa pravom prigovora…

Read More
24 jan
0

Interni oglas za popunu radnog mjesta namješenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Read More
13 jan
0

Odluka za najpovoljniju ponudu za pružanje usluga kratkoročnog kreditnog zaduženja po transakcijskom računu – OVERDRAFT

Read More
12369