Category Archives: Saopćenja

24 mar
0

Javni poziv za dostavljanje primjedbi, prijedloga ili sugestija na Nacrt uredbe o izmjenama i …

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA NACRT UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: ...
Read More
22 mar
0

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Poljoprivrednom zavodu USK-a

Read More
14 mar
0

Obavijest: Stručni ispit za medicinske sestra – tehničare

Read More
06 mar
0

Obavještenje prijevoznicima sa sjedištem na teritoriji Federacije BiH

Read More
06 mar
0

Poziv na javnu raspravu 16. marta 2017. (četvrtak) / Nacrt Zakona u prilogu…

Nacrt zakona o turizmu u Federaciji Bosne i Hercegovine, link: http://www.fmoit.gov.ba/userfiles/06 03 2016- ZAKON O TURIZMU FBIH- FINALNA sa  Komentarima(2).doc Nacrt zakona o boravišnoj taksi u Federaciji Bosne i Hercegovine. link: http://www.fmoit.gov.ba/userfiles/ZAKON O BORAVI%C5%A0NOJ TAKSI FBIH sa obrazlo%C5%BEenjem(2).doc
Read More
22 feb
0

Odluka za nabavku računovodstvenih usluga, prihvata se ponuda ponuđača d.o.o. “Ekonomik-BE”

Read More
20 feb
0

Odluka o pokrtanju postupka javne nabavke usluge u 2017. za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave

Read More
17 feb
0

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Odluka o poništenju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga

Read More
09 feb
0

Plan nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2017. godinu

Read More
09 feb
0

Odluka o donošenju Plana nabavki Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2017. godinu

Read More
12369