Category Archives: Saopćenja

27 apr
0

Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za 2017.-2019. godinu na području USK

Nasilje u porodici je fenomen koji je prisutan u svim zemljama svijeta i u svim kulturama. Predstavlja jedan je od osnovnih vidova kršenja ljudskih prava i zato međunarodni standardi za zaštitu ljudskih prava zahtijevaju od država da poduzmu odlučne mjere, ...
Read More
27 apr
0

Obavijet prijevoznicima sa sjedištem na teritoriji FBiH

Read More
11 apr
0

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA nabavka usluga prijevoda propisa Unsko – sanskog kantona sa jednog od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski, srpski) na engleski jezik

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 1.1       Podaci o ugovornom organu Ugovorni organ:         Vlada Unsko – sanskog kantona Adresa:                        Alije Đerzeleza 6, 77 000 Bihać IDB/JIB:                     4263373560001 Telefon:                       037 316 001 Faks:                           037 227 796 Web adresa:                 ...

Read More
06 apr
0

Obavijest: Stručni ispit za medicinske sestre – tehničare

Read More
03 apr
0

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Read More
24 mar
0

Javni poziv za dostavljanje primjedbi, prijedloga ili sugestija na Nacrt uredbe o izmjenama i …

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA NACRT UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: ...
Read More
22 mar
0

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Poljoprivrednom zavodu USK-a

Read More
14 mar
0

Obavijest: Stručni ispit za medicinske sestra – tehničare

Read More
06 mar
0

Obavještenje prijevoznicima sa sjedištem na teritoriji Federacije BiH

Read More
06 mar
0

Poziv na javnu raspravu 16. marta 2017. (četvrtak) / Nacrt Zakona u prilogu…

Nacrt zakona o turizmu u Federaciji Bosne i Hercegovine, link: http://www.fmoit.gov.ba/userfiles/06 03 2016- ZAKON O TURIZMU FBIH- FINALNA sa  Komentarima(2).doc Nacrt zakona o boravišnoj taksi u Federaciji Bosne i Hercegovine. link: http://www.fmoit.gov.ba/userfiles/ZAKON O BORAVI%C5%A0NOJ TAKSI FBIH sa obrazlo%C5%BEenjem(2).doc
Read More
12369