Category Archives: Sjednice i odluke Vlade

09 avg
0

99. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

99. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Read More
04 avg
0

Vlada USK-a prva u Federaciji po visini poticaja za maline: „Zaštita proizvođača je prioritet“

Sa povećanjem iznosa poticaja za proizvođače malina na 0,45 feninga Vlada Unsko-sanskog kantona učvrstila je vodeću poziciju u Federaciji BiH po visini poticaja malinarima. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Vlade F BiH poticaji za proizvođače maline po kantonima iznose: TK 0,06 ...

Read More
27 jul
0

96. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

96. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Read More
20 jul
0

94. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona- Sjednicom je predsjedavao Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Između ostalog, Vlada Kantona izmijenila je danas kriterije za nominiranje članova u upravne odboze zdravstvenih ustanova omogućivši da se za ove pozicije ...

Read More
14 jul
0

93. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog , po skraćenoj proceduri, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po prijedlogu Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. ...

Read More
06 jul
0

91. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade Kantona razmatrali su i dali saglasnost na Plan i Program rada JU”Direkcija regionalnih cesta USK”Bihać za 2017.godinu, u ukupnom iznosu od 9.800.000,00 KM. S obzirom na to da postojeća cestovna ...

Read More
29 jun
0

89. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Uskoro izvještaj…

Read More
22 jun
0

88. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog razmatran je Prijedlog mišljenja o Inicijativi poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona Damira Hodžića za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima, a koja se odnosno izmjenu odredbe člana 36. predmetnog Zakona. Predloženom ...

Read More
15 jun
0

85. sjednica Vlade USK: Povećane naknade za socijalno ugrožene

Na današnjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrane su i utvrđene nove osnovice za obračun novčanih primanja utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Kantonalnim zakonom propisano je da se osnovica za obračun novčanih ...

Read More
08 jun
0

81. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 81. sjednici, premijer Husein Rošić i resorni ministri utvrdili su broj i struktura studenata koji se upisuju u prvu godinu studija svih ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, na osnovu Odluke ...

Read More
12369