Category Archives: Ministarstvo zdravstva

27 apr
0

Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za 2017.-2019. godinu na području USK

Nasilje u porodici je fenomen koji je prisutan u svim zemljama svijeta i u svim kulturama. Predstavlja jedan je od osnovnih vidova kršenja ljudskih prava i zato međunarodni standardi za zaštitu ljudskih prava zahtijevaju od država da poduzmu odlučne mjere, ...
Read More
30 jan
0

Primopredaja dužnosti u ministarstvima zdravstva i privrede

Nakon izvršene rekonstrukcije u pet kantonalnih ministarstva danas je izvršena primopredaja dužnosti u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike i Ministarstvu privrede. Dosadašnji ministri Dženis Šabulić i Asmir Crnkić čestitali su novoimenovanim kolegama Salihu Mesiću i Ilfadu Mediću i poželjeli im ...

Read More
08 dec
0

Stručni ispit za MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE

Read More
28 nov
0

STRUČNI ISPIT ZA MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE (07.12.2016. godine (srijeda) u 15,30 sati)

O B A V I J E S T STRUČNI ISPITZA MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE ODRŽAT ĆE SE U PROSTORIJAMA  MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE USK-a, DANA: 07.12.2016. godine (srijeda) u 15,30 SATI Uplata sredstava za polaganje stručnog ispita ...
Read More
08 nov
0

Intervencija za popravak sistema grijanja u Domu zdravlja Bihać

Premijer USK Husein Rošić, ministar zdravstva Dženis Šabulić i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK Almin Handanagić obišli su jutros Dom zdravlja u Bihaću gdje su sa menadžmentom ove zdravstvene ustanove razgovarali o problemima koji otežavaju rad osoblja i uvjete pacijentima. ...

Read More
20 okt
0

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2016.

Na osnovu člana 66. i 68. Zakona  o organizaciji organ auprave u Federciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:35/05) i člana 6.stav 1.Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske ...
Read More
05 okt
0

Aktivnosti ministarstava Vlade USK

U okviru IPA 2012 Twinning projekta „Jačanje provedbe zakona“, a koji se odnosi na unapređenje policijske službe, jačanje suradnje, koordinacije i efikasnosti agencija za provedbu zakona u BiH u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, Tim za provedbu ...

Read More
28 sep
0

Potpisivanje ugovora o sufinansiranju Sigurne kuće u Bihaću

U Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Vlade USK danas je organizirano potpisivanje ugovora o sufinansiranju Sigurne kuće u Bihaću. Ugovor u vrijednosti od 42 500 KM potpisan je za 2016 godinu, a potpisali su ga: Dženis Šabulić, resorni ministar ...

Read More
07 sep
0

Sastanak premijera mr.sci. Huseina Rošića i Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK-a

Danas je u prostorijama Vlade održan sastanak premijera Unsko-sanskog kantona mr.sc. Huseina Rošića, predstavnika resornog Ministarastva zdravstva, rada i socijalne politike sa predstavnicima udruženja iz Koordinacije udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. Sastanak je održan na zahtjev Koordinacionog ...

Read More
05 sep
0

Ministar Šabulić u službenom posjetu Berlinu

Dženis Šabulić, ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona, na poziv Senatora Maria Czaje, ministra zdravlja i socijalne skrbi grada Berlina, boravio je u jednodnevnoj posjeti Republici Njemačkoj. Mario Czaja, jedan je od najuglednijih njemačkih političara zadužen je ...

Read More
123