Category Archives: Ministarstvo za građenje

24 mar
0

Javni poziv za dostavljanje primjedbi, prijedloga ili sugestija na Nacrt uredbe o izmjenama i …

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA NACRT UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: ...
Read More
05 sep
0

Potpisani ugovori sa lokalnim zajednicama o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada

Dana 05.09.2016.godine, u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je zajedničko potpisivanje Ugovora o su/financiranju projekata iz ekoloških naknada za 2016.godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i lokalnih zajednica/Općina Unsko-sanskog kantona. Ukupna vrijednost ...

Read More
22 jul
0

Održan sastanak sa Federalnim ministrom prostornog uređenja

Dana 20. 7. 2016. godine u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja u Sarajevu, ministar Josip Martić primio je u radni sastanak ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Jasmina Burnića. Tema sastanka odnosila se na projekte ...

Read More
22 jul
0

Održan sastanak sa Federalnom ministricom okoliša i turizma

U srijedu, 20. jula 2016. godine u Sarajevu, Edita Đapo, Federalna ministrica okoliša i turizma primila je u radnu posjetu ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Jasmina Burnića. Ovo je bila prilika da ministar Jasmin ...
Read More
04 jul
0

JAVNI POZIV za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2016. godinu

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br: 1/15), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2016.godinu broj:  11-14-6260-1/16 ...
Read More
20 maj
0

Aktivnosti Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas je, u Bihaću održan radni sastanak radi usaglašavanja stavova oko izrade „Studijske dokumentacije za potrebe izrade II faze Prostornog plana Unsko-sanskog kantona. Prostorni plan radi se za period od ...
Read More
25 dec
0

Dodjelom nagrada najuspješnijima okončan projekat „EE – Transformer“

Svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim školama, učenicima i građaninu uspješno je okončan projekat „EE – Transformer“, kojeg su zajednički implementirali Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Društvo za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom „ZEOS ...

Read More
06 nov
0

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade Unsko-sanskog kantona

Tahir Nuhić, ministar građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona u Vladi USK sastata će se danas sa načelnicom općine Bosanski Novi Snježanom Railić. Tema sastanka jest preciziranje aktivnosti koje Kanton i Općina Bosanski Novi provode vezano za inicijativu ...

Read More
07 okt
0

Potpisan Sporazum o sufinanciranju sa UNDP-om

Dana, 7. oktobra 2015. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona potpisan je Sporazum o sufinanciranju između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u svrhu implementacije projekta pod nazivom „Energetska efikasnost ...

Read More
20 jul
0

Javni poziv za projekte

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br: 1/15), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada broj:       11-02-4325-2/2015 od 6. ...

Read More