Category Archives: Ministarstvo za građenje

30 jun
0

Obilježen Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša i ove godine je u Unsko-sanskom kantonu obilježen na najvišem nivou, odnosno održavanjem Petog naučno-stručnog skupa. Organizatori skupa koji je imao obilježje međunarodnog učešća bili su Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona ...

Read More
14 jun
0

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Jasmin Burnić i Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću potpisali su, jučer, u Bihaću Ugovor o sponzorstvu na projektu „5. Juni -Svjetski dan zaštite okoliša“ I ove godine, na godišnjicu ...

Read More
13 jun
0

Javni poziv za dostavljanje primjedbi, prijedlloga ili sugestija na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Read More
08 jun
0

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Read More
07 jun
0

USK predvodi aktivnost za sprječavanje izgradnje odlagališta za nuklearni otpad na Trgovskoj Gori

Jasmin Burnić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizovao tematski sastanak radi usaglašavanja stavova o izglednoj mogućnosti da s pogranična općina Dvor u Hrvatskoj razmatra kao jedna od mogućih lokacija ...

Read More
07 jun
0

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA PREDNACRT PROSTORNOG PLANA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2012. – 2032. GODINE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na Prednacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012. ...
Read More
10 maj
0

Prezentacija aktivnosti iz oblasti geodezije, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja na podrucju USK-a

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade USK, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove, organiziralo je jucer u Bihaću prezentaciju aktivnosti iz oblasti geodezije, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja na prostoru Unsko-sanskog ...

Read More
04 maj
0

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. godine prihvatila je Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata, te zadužila Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona da organizira i provede javnu raspravu o navedenom ...
Read More
24 mar
0

Javni poziv za dostavljanje primjedbi, prijedloga ili sugestija na Nacrt uredbe o izmjenama i …

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA NACRT UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: ...
Read More
05 sep
0

Potpisani ugovori sa lokalnim zajednicama o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada

Dana 05.09.2016.godine, u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je zajedničko potpisivanje Ugovora o su/financiranju projekata iz ekoloških naknada za 2016.godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i lokalnih zajednica/Općina Unsko-sanskog kantona. Ukupna vrijednost ...

Read More
12