Category Archives: Ministarstvo pravde

14 nov
0

Potpisan granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u Federaciji BiH potpisali su prošle sedmice u Sarajevu federalni ministar pravde Mato Jozić i ovlašteni predstavnici vlada Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Bosanskopodrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih ...

Read More
01 nov
0

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu

>> PREUZMI DOKUMENT: Zakon o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu <<<  
Read More
24 okt
0

Odluka o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko – sanskog kantona

Read More
05 okt
0

Aktivnosti ministarstava Vlade USK

U okviru IPA 2012 Twinning projekta „Jačanje provedbe zakona“, a koji se odnosi na unapređenje policijske službe, jačanje suradnje, koordinacije i efikasnosti agencija za provedbu zakona u BiH u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, Tim za provedbu ...

Read More
22 avg
0

Ministar pravosuđa i uprave posjetio Općinski sud u Sanskom Mostu

Dr. sci. Nikola Findrik, ministar pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona posjetio je Općinski sud u Sanskom Mostu gdje se sastao sa Enesom Selmanom, predsjednikom Suda. Ovo je prva radna posjeta ministra Findrika Općinskom sudu u Sanskom Mostu a ...

Read More
08 jul
0

JAVNI POZIV za udruženja pripadnika nacionalnih manjina

Read More
20 maj
0

Obrazac za praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva pravosuđa i uprave

Read More
18 maj
0

Ministarstvo pravosuđa i uprave: III Izmjena Plana nabavki za 2016. godinu

Read More
20 apr
0

Učestvujte na Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

PREUZMI DOKUMENT: >> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu <<
Read More
31 mar
0

Izmjena Plana nabavki Mnistarstva pravosuđa i uprave za 2016. godinu

Read More
12