Archive

20 jan
0

Na poziv Turskog Instituta Yunus Emre ministar Crnkić boravio u Istanbulu

BiH i država Turska potpisali su više memoranduma, sporazuma i ugovora o saradnji između dvije zemlje. Trgovinska razmjena između dvije zemlje je cca 500 miliona dolara. Opće opredjeljenje obje zemlje je da se trgovinska razmjena kao i ukupna privredna suradnja ...

Read More
20 jan
0

42. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 42. sjednici premijer Husein Rošić i članovi Vlade razmatrali su nekoliko materijala iz oblasti zdravstva i socijalne politike. Prihvaćena su mišljena Ministarstva rada i socijalne politike na Nacrt Zakona o izmjenama ...

Read More
19 jan
0

ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA FKKSS I MUP-a USK

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 18. januara 2017. godine održan je radni sastanak sa rukovodiocima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministrom Ervinom Bibanovićem i komesarom Mujom Koričićem. Na sastanku je razgovarano o već poduzetim ...

Read More
18 jan
0

Saradnja MUP-a USK i Državne agencije za istrage i zaštitu

U službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas je održan radni sastanak čelnih ljudi Agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ervin Bibanović, ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK i Mujo Koričić, policijski komesar razgovarali su sa ...

Read More
13 jan
0

Odluka za najpovoljniju ponudu za pružanje usluga kratkoročnog kreditnog zaduženja po transakcijskom računu – OVERDRAFT

Read More
12 jan
0

INTERNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Poljoprivrednom zavodu

Broj:16-34-14026-4/16 Bihać, 12.01.2017.godine   Na osnovu člana 73. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj:5/12“), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Poljoprivrednog zavoda USK-a broj: 16-02-10175-1/13 od ...
Read More
11 jan
0

Sastanak delegacije Vlade FBiH i Vlade USK

U Bihaću, u dvodnevnoj posjeti, boravi delegacija Vlade Federacije BiH u sastavu: Fadil Novalić, premijer Vlade FBiH, Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma i Edita Kalajdžić, sekretar Vlade FBiH. Domaćin delegaciji ...

Read More
11 jan
0

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne ekstrerne reprezentacije u 2017. godini

Read More
10 jan
0

Premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić susretom sa privrednicima započeo radnu posjetu Unsko-sanskom kantonu

Delegacija Vlade FBiH, u sastavu Fadil Novalić, premijer FBiH, Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma FBiH i Edita Kalajdžić, sekretar Vlade FBiH, sastala se večeras u Muzeju AVNOJ-a u Bihaću sa krajiškim ...

Read More
10 jan
0

Aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade USK

Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na primjeni altemativne krivične sankcije – rada za opće dobro na slobodi. Danas je u Bihaću održana održana stručna obuka povjerenika za vršenje nadzora nad izvršenjem rada za opće dobro na ...

Read More
12