Izjave sa 74. sjednice Vlade Unsko – sanskog kantona:

mr. Senad Kljajić / MINISTAR UNUTRASNJIH POSLOVA
Zikrija Duraković / MINISTAR FINANSIJA
Vid Šantić / MINISTAR PRIVREDE