Mr.sci. Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona sazvao je danas, u Bihaću, 110. sjednicu Vlade USK. Sa današnje sjednice u skupštinsku proceduru su upućen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porez na naslijeđe i poklon te Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju.

Kantonalna Vlada dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu budžetskih sredstava za odabir korisnika kapitalnih transfera za projekte utopljavanja zgrada i poboljšanje energijske efikasnosti. Za ovu namjenu lokalnim zajednicama bit će dostupno pola miliona konvertibilnih maraka za koje će aplicirati Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta utvrđeni su programi utroška sredstava grantova za: kulturu, mlade, vjeru i pojedince.

Skupštini USK, sa 110. sjednice Vlade kantona, upućeni su i Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva USK za 2015. godinu te Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja USK.

Analizirajući poslovanje ZZO USK uočeno je da su vidljivi pozitivni finansijski efekti kontrola koje su provođene. Premijer Saračević zatražio je od menadžmenta ZZO da pripremi konkretne prijedloge sa kojima bi USK nastupao prema višim razinama i Fondu solidarnosti jer je vidno da ovaj Kanton u finansiranju Fonda sudjeluje višestruko više nego što povlači nazad, odnosno da su oštećeni teško oboljeli pacijenti iz ovog djela F BiH, čije liječenje bi trebao plaćati taj Fond.