O B A V I J E S T

STRUČNI ISPITZA MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE
ODRŽAT ĆE SE U PROSTORIJAMA  MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I
SOCIJALNE POLITIKE USK-a, DANA:

07.12.2016. godine (srijeda) u 15,30 SATI

Uplata sredstava za polaganje stručnog ispita vrši se na:

Ž.r. 338 000 221 000 5877 Uni credit bank – Bužet Kantona

Vrsta prihoda 722-611

Budžetska organizacija 1701001

Svrha: Troškovi polaganja stručnog ispita

Visina naknade: 180,00 KM