U periodu od 09. do 12. februara 2017. godine u Istanbulu će se održati tri sajma, i to:

1.Sajam mašina i tehnologija za obradu metala- „WIN EURASIA METAL WORKING 2017“,
2.Sajam tehnologija varenja, spajanja i rezanja- „WIN EURASIA WELDING 2017“ i
3.Sajam tehnologija obrade površina- „WIN EURASIA SURFACE TREATMENT 2017“.

U okviru sajmova, u periodu od 08. do 11. februara 2017. godine, održat će se “Buyer Mission Program”. Planirano je da se u okviru Programa održi brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) i posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirani za učešće u ovom programu potrebno je da popunjen aplikacioni formular dostave Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do 25. januara 2017. godine na broj faksa: 033/ 208 562 ili putem e-maila: saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće.

Više informacija o sajmovima dostupno je na web stranici : www.win-metalworking.com/en