JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA NACRT UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 02/17) predviđeno je donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Stoga, Ministarstvo je izradilo Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, te poziva sve zainteresovane pravne i fizičke osobe, na koje se na posredan ili neposredan način odnosi tematika predmetne Uredbe, da u roku od 10 (deset) dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva dostave, ukoliko imaju, primjedbe, prijedloge ili sugestije na isto, kako bismo u predstojećem periodu došli do što boljih pravnih rješenja navedene Uredbe kao važnog podzakonskog akta.

Zainteresovane osobe svoje eventualne primjedbe, prijedloge ili sugestije mogu dostaviti u ostavljenom roku putem pošte na adresu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza br. 2, 77 000 Bihać ili putem mail adrese: damir@mgpuzo.org, uz obavezno navođenje podataka o pošiljatelju (za fizičke osobe ime, prezime i adresa, a za pravne naziv i sjedište pravne osobe).

Tekst Nacrta predmetne Uredbe nalazi se na linku:  Uredba o uređenju gradilišta -izmjene i dopune II PUT