U Bihaću su danas potpisani ugovori o prenosu vlasništva nad opremom i uslugama nabavljenim u sklopu projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima Svjetske banke. Projekat je realiziran u nekoliko faza a uključivao je i renoviranje i opremanje ambulanti porodične medicine u FBiH, dok je finalni dio program informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Nabavljena je i isporučena IT i mrežna oprema za sve domove zdravlja a krajnji cilj projekta je informatičko povezivanje domova zdravlja sa glavnim medicinskim centrom-Kantonalnom bolnicom i Zavodom zdravstvenog osiguranja. Ovim su stvorene pretpostavke da se u zdravstvu USK uvede elektronski karton. Nove tehnologije omogućavaju uvođenje digitalne forme zdravstvenog kartona koja se u svijetu pokazala pouzdanijom a omogućava i brz prenos informacija i slika na daljinu, što ponekad može da odluči o životu pacijenta.

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona Ibrahim Kajtazović ističe da je ovaj program, kojeg je provelo Federalno ministarstvo, kompatibilan s programom uvođenja sistema telemedicine na području Kantona. Prošle sedmice, kroz program austrijskog kredita, stigla je hardverska i softverska oprema koja će uvezati Kantonalnu bolnicu i domove zdravlja u općinama čime će zdravstve ustanove biti opremljene za sistem telemedicine, odnosno prenos medicinskih informacija što će biti od velike pomoći ljekarima ali prije svega pacijentima koji neće morati putovati radi dijagnostike.