Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću domaćin je praktične radionica u okviru međunarodnog studentskog projekta “Innovation School Sprungbrett” koja je počela sa radom danas, a trajat će do 09. septembra.

U projektu sudjeluje sedam visokoškolskih ustanova iz Švicarske (Fakultet za arhitekturu, građevinarstvo i konstrukcije od drveta Bern i Inženjerski fakultet Neuchatel), Slovenije (Biotehnički fakultet Ljubljana), Srbije (Šumarski fakultet Beograd), Rusije (Tehnička akademija za drvo St. Petersburg), Makedonije (Fakultet za dizajn i obradu drveta Skoplje) i Bosne i Hercegovine (Tehnički fakultet Bihać). Na svim ovim institucijama obrazuju se studenti iz područja prerade i obrade drveta i proizvoda od drveta, a rektor Univerziteta u Bihaću prof.dr. Fadil Islamović ističe da je ovo izvanredna prilika da se spoje teoretska znanja i praktičan rad.

– Ovo je sedma godina projekta “Innovation School Sprungbrett” u kojoj se svake godine organizuju jedna studentska konferencija i dvije studentske radionice u državama učesnicima projekta. Ukupno 28 studenata sa pomenutih fakulteta učestvuje u radu konferencije i radionicama. Sredstva za realizaciju projekta obezbjedila je švicarska fondacija Mercator a već četiri naša studenta, u okviru ovog projekta, završila su master studije u Švicarskoj, ističe dekan Tehničkog fakulteta prof.dr. Atif Hodzic.

Studente i profesore koji sudjeluju u projektu pozdravio je, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta naglasivši da je ovo izvanredan primjer obrazovanja po evropskim standardima te da Tehnički fakultet, svojom angažiranošću u međunarodnim projektima, omogućava studentima UNBI da steknu nova znanja i primijene ih u praksi.