Premijer i ministri

VLADA Unsko - sanskog kantona

Husein Rošić

PREMIJER USK

Nikola Findrik

Ministar pravosuđa i uprave
Biografija uskoro!

Dževad Malkoč

Ministar za pitanje boraca i RVI
Biografija uskoro!

Anel Ramić

Ministar unutrašnjih poslova
Biografija uskoro!

Sanela Ćenanović

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Biografija uskoro !

Jasmin Burnić

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Salih Mesić

Ministar zdravstva i socijalne politike
Biografija uskoro!

Zlatka Šepić

Ministrica financija

Ilfad Medić

Ministar privrede
Biografija uskoro!

Dragan Polimanac

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Biografija uskoro!