Kantonalne uprave i upravne organizacije

Samostalne kantonalne uprave:

 • Kantonalna uprava civilne zaštite
  adresa: 501. slavne brigade bb, Bihać
  telefon: 037/229-020
  fax: 037/229-023
 • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
  adresa: Efendije Omera Novljanina 4, Bihać
  telefon: 037/227-784
  fax: 037/227-796
  e-mail: szpusk@bih.net.ba

Kantonalne uprave u sastavu ministarstava:

 • Uprava policije, u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova
  adresa: 502 V.br.brigade  br. 2, Bihać
  telefon: 037/224-224
  e-mail: portparol@mupusk.gov.ba
 • Uprava za šumarstvo, u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  adresa: Bosanski Petrovac
  telefon: 037/883-373 ili 037/223-267
  fax: 037/883-372  

Kantnonalne upravne organizacije:

 • Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
  adresa: 502. viteške brigade br. 2, Bihać
  telefon: 037/224-192, 037/228-606, 037/228-605
  e-mail: s.zavod.bi@gmail.com
 • Zavod za prostorno uređenje i planiranje
  adresa: ALIJE ĐERZELEZA br. 2, Bihać
  telefon: 037/316-000

Comments

  No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Fields marked * are mandatory.