Novosti

Potpisani ugovori sa korisnicima Programa ...

Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisao ...

Konačna rang lista korisnika o dodjeli novčanih ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista korisnika o dodjeli novčanih sredstava ...

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ...

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

Obavijest o produženju roka za podnošenje ...

PREUZMI DOKUMNET:  Obavijest o produženju roka Javnog poziva za ...

Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u MZ ...

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Unsko-sanskog kantona ...

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Sastanak sa predstavnicima Nacionalnog parka "Una"

Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s saradnicima ...

Sastanak sa predstavnicima Poljoprivrednog ...

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva U organizaciji kantonalnog ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.07.2019

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ...

26.04.2019

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

03.04.2019

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

03.04.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Javne Nabavke

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

15.11.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke