Novosti

Održana obuka povjerenika za nadzor nad ...

U Bihaću, dana 17.04.2018.godine, u organizaciji Ministarstva pravosuđa i ...

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Saopćenje ...

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.03.2018. godine, u okviru izvještavanja ...

Nabavka računovodstvenih usluga

Nabavka računovodstvenih usluga.

Potpisan Kolektivni ugovor za službenike ...

SARAJEVO, 19. februara (FENA) - Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga u 2018. godini ...

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Plan nabavki ...

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Plan nabavki za 2018. godinu

Javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje ...

Javni poziv za izbor eksperta za utvrđivanje Liste eksperata sa koje se imenuju ...

Sastanak sa federalnim ministrom pravde i ...

Sastanak sa federalnim ministrom pravde i predstavnicima pravosuđa

MINISTAR ZDRAVSTVA SA SARADNICIMA POSJETILI ...

Ministar zdravstva i socijalne politike, Hazim Kapić i ministar obrazovanja, nauke, ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

24.01.2018

Javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje ...

Javni poziv za izbor eksperta za utvrđivanje Liste eksperata sa koje se imenuju ...

Javne Nabavke

16.05.2018

Nabavka usluga prevoza

Nabavka usluga prevoza.

03.05.2018

Nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka kancelarijskog materijala 

03.05.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.

03.05.2018

Nabavka štampanja u toku 2018. god

Nabavka  štampanja u toku 2018. god.

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

MINISTAR
NIKOLA FINDRIK
Telefon: 037316027
Fax: 037227782
pravda@vladausk.ba

Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove
BADIĆ NAILA
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

 
Načelnica sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći
TEHIRZA JAKUPOVIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
jakupovict@pravda.vladausk.ba

ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
ŠABIĆ ARIJANA
Telefon: 037316029
Fax: 037227782
arijana.sabic@vladausk.ba

KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR
ALADIN ĆEHIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
aladin.cehic@vladausk.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVOSUĐE I VOĐENJE REGISTRA UDRUŽENJA
MUMIN NEZIC
Telefon: 037316030
Fax: 037227782
mumin.nezic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava