Istaknuta objava

Novosti


Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

Javni poziv

.

Javni poziv

.

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju poslovno - stambenog objekta Bihać

PONOVNI JAVNI POZIV za podnošenje prijava ...

PREUZMI DOKUMENT: PONOVNI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće ...

Implementacija projekta "Čiste prometnice"

Preuzimanje vreća za prikupljanje otpada između Ministarstva za građenje, prostorno ...

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Predstavnici KfW u posjeti USK u okviru projekta ...

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić sa savjetnikom Sulejmanom Samardžićem ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Čavkunović Trade" Bihać, ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "PD ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "PD Farma Brkići" Gradina, Velika ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.09.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

12.08.2021

Javni poziv

.

12.08.2021

Javni poziv

.

09.08.2021

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju poslovno - stambenog objekta Bihać

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava