Novosti


Održan prvi sastanak pred početak izvođenja ...

Dana, 27.10.2020. godine nakon što je okončana tenderska procedura za mašinske ...

Čestitka ministra Alagića povodom 28. godišnjice ...

Povodom obilježavanja 21. oktobra Dana V korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ...

IN MEMORIAM - PREMINUO MUHAMED IBRAHIMPAŠIĆ

Ugledni građanin Bihaća i društveno politički radnik Muhamed Ibrahimpašić ...

Poslana Urgencija Federalnom ministarstvu ...

Dana 1.10.2020. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i ...

Ministarstvo dalo Odobrenje za građenje ...

Dana 2.10.2020. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i ...

Potpisan Sporazum o dodjeli granta za implementaciju ...

Danas 2.10.2020. godine u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Energomont" Bosanska Krupa ...

Projekt „Reciklaža nije gnjavaža”

U dogovoru sa upravom JU Dječji vrtić Bihać i privatnim vrtićem Una logen iz ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju asfaltne baze na području grada Cazina

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja ...

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na području ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

17.09.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Energomont" Bosanska Krupa ...

10.09.2020

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju asfaltne baze na području grada Cazina

09.09.2020

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja ...

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na području ...

07.09.2020

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Preuzmi dokument: Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Javne Nabavke

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

05.11.2020

Nabavka usluga

.

03.11.2020

Nabavka i zamjena guma

Nabavka i zamjena guma

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje, EU integracije i opće poslove   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

23.11.2020

.

Obavještenja iz ministarstava

23.11.2020

.