10. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

06.02.2019 - 12:00 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na desetoj sjednici, održanoj 5. februara, razmatrala je više informacija iz resora unutrašnjih poslova.

Razmatrane su i primljene na znanje: Informacija o stanju sigurnosti na području USK za period januar- decembar 2018. godine; Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu kao i Izvještaj o građanskim postupcima i izdanim identifikacionim dokumentima za 2018. godinu.

Na istoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku MUP USK-a za 2018.godinu kao i Izvještaj o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Na 10. sjednici Vlada Kantona je imenovala Radnu grupu za izradu propisa o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

23.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokumnet: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.05.2019

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača