103. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

13.01.2020 - 11:36 by Administrator

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je Zakon o javno privatnom partnerstvu.

- Cilj ovog Zakona je da postavi jasan, nediskriminirajući i učinkovit pravni okvir za provedbu projekata JPP kojim će se kroz učešće privatnog sektora unaprijeđivati standard
javnih usluga iz nadležnosti Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, a ujedno i pospješiti uslovi za dalji ekonomski rast i razvoj na području Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, obrazložio je ministar privrede Nijaz Kadirić.

Novi Zakon o JPP predložilo je Ministarstvo privrede Vlade USK a pripremila ga je radna grupa uz podršku stručnjaka UNDP. Inicijator izrade zakona bio je skupštinski zastupnik Nisvet Jusić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

23.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.01.2020

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

23.01.2020

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene 

17.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača