103. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

13.01.2020 - 11:36 by Administrator

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je Zakon o javno privatnom partnerstvu.

- Cilj ovog Zakona je da postavi jasan, nediskriminirajući i učinkovit pravni okvir za provedbu projekata JPP kojim će se kroz učešće privatnog sektora unaprijeđivati standard
javnih usluga iz nadležnosti Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, a ujedno i pospješiti uslovi za dalji ekonomski rast i razvoj na području Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, obrazložio je ministar privrede Nijaz Kadirić.

Novi Zakon o JPP predložilo je Ministarstvo privrede Vlade USK a pripremila ga je radna grupa uz podršku stručnjaka UNDP. Inicijator izrade zakona bio je skupštinski zastupnik Nisvet Jusić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...