103. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

28.09.2017 - 08:41 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na današnjoj je sjednici, utvrđen te upućen u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

- Nacrt Zakona vodi računa da bude usaklađen sa odredbama Okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine čiji je osnovni cilj nauci i tehnološkom razvoju dati prioritetan znadaj te da Bosna i Hercegovina, entiteti, kantoni i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine budu dio međunarodnog, posebno evropskog naučnoistraživačkog prostora. Nacrtom Zakona utvrđuju se: poseban interes Unsko-sanskog kantona u oblasti nauke i tehnologije, osnovni principi naučnoistraživačke djelatnosti, sudjelovanje u ostvarivanju međunarodne naučnoistraživačke saradnje i ostvarivanje te saradnje u Kantonu i Bosni i Hercegovini, finansiranje ove djelatnosti, formiranje Savjeta za nauku USK, informacioni sistem i vođenje evidencija u vezi sa obavljanjem naučnoistraživačke djelatnosti, obrazložio je Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada Kantona dala je danas saglasnost na na tekst Sporazuma o implementaciji projekta izmedu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i tri doma zdravlja i to: DZ Bihać, DZ Sanski Most i DZ Cazin.

- Ovim Sporazumom Vlada USK, preko Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, će pomoći zdravstvenim ustanovama u Bihaću, Cazinu i Sanskom Mostu da provedu projekte koji će poboljšati uvjete rada medicinskom osoblju i, u konačnici bolje uvjete za pacijente. U Sanskom Mostu i cazinu bit će zamijenjeni kotlovi za grijanje, a u Bihaću će biti izvršena zamjena dotrajale stolarije, kaže resorni ministar Jasmin Burnić.

Shodno zahtjevima obrazovnih ustanova, na prijedlog Ministarsstva obrazovanja Vlada USk danas je usvojila odluku o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investicionio održavanje dvije škole i to OŠ Hasan Kikić, Sanski Most i OŠ 1. mart Velika Kladuša, gdje će biti izvršena rekonstrukcija sistema centralnog grijanja.

Hazimu Kapiću, ministru zdravstva i socijalne politike Vlada USK je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog projekta ,,Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB Il-podprojekat grad Bihać i općina Ključ i Velika Kladuša. U okviru ovog projekta, naglašava ministar Kapić, predviđena je izgradnja tri stambene zgrade i to u Bihaću (38 stanova), Ključu (16 stanova) i velikoj Kladuši (20 stanova) a stanove će dobiti osobe koje trenutno žive u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima a koje su raseljene, povratnici ili socijalno ugrožene osobe.

Premijer Husein Rošić i članovi Vlade Kantona prihvatili su Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Unsko-sanskos kantona za 2017. godinu ZU Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić- u iznosu od 40 000 KM.

- Ova sredstva su doznačena da bi se izvršila uplata prve rate za popravku CT aparata u Kantonalnoj bolnici a intervenisali smo nakon informacije da je aparat u kvaru jer se nije smjelo dozvoliti da centralna zdravstvena ustanova ostane bez CT aparata i da pacijentima ne može pružiti tu zdravstvenu uslugu, kazao je premijer Rošić.

Na prijedlog Samira Sedića, ministra privrede Vlada Kantona usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o visini boravišne takse na području Unsko-sanskog kantona za 201 8.godinu. Boravišna taksa za 2018. godinu iznosit 2,00 KM, dnevna boravišna taksa za 2018. godinu iznosi 1,00 KM a za fizička lica koja pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu utvrđena je boravišna taksa u godišnjem paušalnom iznosu od 25,00 KM za svaki krevet i smještajnu jedinicu, koja se koristi za pružanje usluga smještaja. 
Na narednoj sjednici Vlade bit će razmatrana Odluka o osnivanju Turističke zajednice, sukladno novom Zakonu o turizmu, kojem je cilj i suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti, bolja zaštita korisnika turističkih usluga, ali prvenstveno profesionalizacija i razvoj turističke djelatnosti.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

Javne Nabavke

20.06.2018

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ ...

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ d.o. o. Bihać 

13.06.2018

Nabavka uredskog namještaja

Nabavka uredskog namještaja.

07.06.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

30.05.2018

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih ...

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu.