106. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

28.09.2017 - 11:55 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, Vlada Kantona je razmatrala te uputila u skupštinsku proceduru Prijedlog Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata.

Kako je uočilo Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline problem bespravne gradnje prisutan je ne samo na području USK nego i na cijelom području BiH. Kako bi se ovaj problem barem djelimično riješio, Zakonom o prostomom uređenju i građenju propisano je da se svi objekti koji su izgrađeni do 23.05.1974. godine, bez odobrenja za građenje ne smatraju bespravno izgrađenim. Međutim i pored toga najveći broj bespravno izgrađenih građevina izgrađen je nakon tog perioda a pogotovo veliki broj građevina je bespravno izgrađen nakon 1995. godine. Zakonom o prostornom uređenju i građenju je utrđeno da se i za bespravno izgrađene građevine mogu naknadno izdati akta o građenju pod određenim uvjetima. Istim zakonom propisana je i obaveza op6ćna da svojim odlukama regulišu postupak, uvjete i način izdavanja akata o građenju u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona. Također je propisan rok do 31.12.2019. godine do kojeg vlasnici bespravno izgrađenih građevina mogu podnijeti zahtjeve za legalizaciju istih. No, različita pravna rješenja ovog pitanja po gradovima/općinama, ali i dalje prisutan trend bespravne gradnje pored svega nije umanjen, zahtijevala su izradu jedinstvenog zakona na nivou Kantona kojim će se na jedinstven način urediti uvjeti za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i zahvata, ali i decidno odrediti rok do kojeg će se takvi objekti moći legalizirati. 


Premijer USK Husein Rošić naglašava kako je ovaj prijedlog zakona usaglašen sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica, jer boračke populacije ostvaruju prava olakšica u procesu legalizacije i izgradnje objekata.

Na prijedlog ministra privrede Samira Sedića, Vlada je danas utvrdila Prijedlog odluke o osnivanju JU "Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona“. Sukladno odredbama Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona utrđeno je da odluku o osnivanju JU TZ USK , na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona donosi Skupština USK a pripremne radnje za osnivanje TZ obavlja Ministarstvo privrede. Ministarstvo privrede obavezano je da pripremi izmjene i dopune Zakona o turizmu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

Javne Nabavke

20.06.2018

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ ...

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ d.o. o. Bihać 

13.06.2018

Nabavka uredskog namještaja

Nabavka uredskog namještaja.

07.06.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

30.05.2018

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih ...

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu.