108. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

29.01.2020 - 14:14 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade razmatrali su i prihvatili Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini premije za 2020.godinu, koju su uputili u skupštinsku proceduru. Skupština USK je, na sjednici održanoj 03.01.2020.godine, donijela je odluku o visini premije za 2020.godinu u iznosu od 20 KM. Na istoj sjednici usvojen je i zaključak kojim je naloženo Upravnom odboru ZZO USK, da svoju odluku o visini premije za 2020.godinu izmijeni u roku od 30 dana i to na način da penzioneri sa najnižim penzijama plaćaju premiju zdravstvenog osiguranja u iznosu od pet konvertibilnih marka. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, postupajući po navedenom zaključku donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini premije za 2020.godinu.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je, i proslijedila Skupštini na razmatranje, prijedlog odluke Upravnog odbora JU "Služba za zapošljavanje Unsko sanskog kantona" o privremenom finansiranju ove javne ustanove. Obzirom da finansijski plan Službe nije usvojen do 31.12.2019. godine, predloženo je usvajanje Odluke o privremenom finansiranju za 2020. godinu.
Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine, srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu prošle godine, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

06.04.2020

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - održavanje i popravka uredskih strojeva ...

06.04.2020

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora - PREUZMI.

06.04.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski, dostupna na linku - PREUZMI.

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme