112. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

04.10.2017 - 11:09 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 112. sjednici članovi Vlade utvrdili su Prijedlog Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu.

Ministarstvo finansija je upozorilo sve budžetske korisnike da se zbog neusklađenosti priliva, shodno članu 10. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu mijenja dinamika odobravanja sredstava.
- Ovom Odlukom utvrđene su privremene mjere za uravnoteženje Budžeta i to : obustavlja se stvaranje novih obaveza Vlade Unsko-sanskog kautona, kantonalnih organa uprave i ostalih budžetskih korisnika u vrijeme trajanja ove Odluke; obustavlja se preraspodjela budžetskih sredstava, potrebnih radi preuzimanja obaveza; obustavlja se isplata sa pozicija kapitalnih grantova i drugih izdataka planiranih Budžetom, osim sredstava donacija i namjenskih sredstava (vlastitih prihoda); nalaže se svim organina uprave da predlože produženje ugovorenih tokova plaćanja obaveza u vrijeme trajanja ove Odluke; nalaže se svim organima uprave i ostalim budžetskim korisnicima da preispitaju sve propise iz svoje nadležnosti i predlože mjere za korekciju istih u cilju stvaranja ušteda u Budžetu, kazala je Zlatka Šepić, ministrica finansija u Vladi USK.

Vlada Kantona prihvatila je prijedlog Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine o produženju Kolektivnog ugovora te ovlastila resornog ministra Dragana Polimanca da potpiše, u ime Vlade USK, Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva F BiH na period do tri godine. 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta premijer Husein Rošić i članovi Vlade dali su saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Bihaću o prijedlogu upisa studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija na Biotehničkom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/2018. godini.

Iz resora zdravstva, na današnjoj sjednici, Vlada je podržala prijedloge ministra Hazima Kapića o transferima za domove zdravlja Cazin i Bosanska Krupa. U Cazinu će sredstva od 20 000 KM biti utrošena u svrhu zamjene krovnog pokrivača u ambulanti Tržačka Raštela dok će u DZ Bosanska Krupa sredstva u iznosu od 10 000 KM biti utrošena za nabavku medicinskih uređaja. Ministru zdravstva i socijalne politike Vlada USK danas je dala saglasnost na zaključivanje ugovora sa Cetrom za djecu bez roditeljskog staranja ,,Duga“. U Budžetu Unsko-sanskog kantoni za ovu godinu planiran je iznos od 42.500,00 KM u svrhu sufinansiranja projekta za zaštitu djece bez roditeljskog staranja, privremeno zbrinutih u Centru „Duga“. 

Članovi Vlade USK dali su saglasnost i na tekst sporazum o implementaciji projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i domova zdravlja u Sanskom Mostu, Cazinu i Bihać. U Ovim zdravstvenim ustanovama, uz pomoć Ministarstva, bit će primjenjene mjere energijske efikasnosti na objektima.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

Javne Nabavke

28.08.2018

Privremeni plan Javnih nabavki za 2019.

PREUZMI DOKUMENT: - Privremeni plan Javnih nabavki za 2019.

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.