11.sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

07.02.2019 - 13:25 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Vlada Knatona, na prijedlog ministra privrede Nijaza Kadirića dala je saglasnosti za prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu ,,Pjeskana", koje se nalazi na području općine Velika Kladuša, sa privrednog društva ,,GRUPEX" d.o.o. Velika Kladuša na privredno društvo "EUROANDI" d.o.o. Velika Kladuša te je ovlašteno Ministarstvo privrede da kao koncesor zaključi Ugovor.

Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave informisao je premijera Mustafu Ružnića i članove Vlade Kantona o dugovanju Vlade Unsko-sanskog kantona prema Federalnom ministarstvu pravde po osnovu troškova izvršenja mjere pritvora.

- Federalno ministarstvo pravde Vladi Unsko-sanskog kantona sukcesivno dostavlja Izvod otvorenih stavki, a prema kojem potraživanja Federalnog ministarstva pravde po pravosnažnim sudskim presudama i neplaćenim računima za izvršenje mjere pritvora iznose ukupno 1.432.885,00 KM. Iako su Vlade u prethodnim sazivima, bile postigle dogovore za potpisivanje protokola za izmirenje obaveza uz otpis kamate do potpisivanja ipak nije došlo. Kako obaveze nisu izvršavanje ni dalje ukupan iznos glavnog duga Vlade Unsko-sanskog kantona prema Federalnom ministarstvu pravde po navedenom osnovu na dan 31.12.2018. godine iznosio je 1.432.885,00 KM, a sa zateznim kamatama 1.446.007.07 KM, informisao je ministar Dizdarević.

Vlada Kantona ovlastila je ministra pravosuđa i uprave da, po pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva finansija i Kantonalnog pravobranilaštva, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, Federalnom ministarstvu pravde uputi zahtjev za potpisivanje Protokola o izmirenju dugovanja po pravosnažnim presudama za 2001., 2002., 2003.godine, dio računa za 2014. i 2015.godinu i neplaćenim računima za 2015. 2016. 2017. i 2018.godinu koji se odnose na troškove boravka zatvorenih i pritvorenih osoba po rješenjima sudova Unsko-sanskog kantona te da predloži Federalnom ministarstvu pravde sukcesivnu otplatu glavnog duga u iznosu od 1.432.885,00 KM u periodu ne kraćem od pet godina, te oslobadanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata na glavni dug u navedenom iznosu kao i troškova postupka.

Vlada Kantona dala je saglasnost na Odluku privremenog Nadzornog odbora JU ,Direkcija regionalnih cesta USK kojom se na lični zahtjev razrješava direktor JU Direkcija regionalnih cesta te se imenuje Senad Dizdarić za v.d. direktora. Kako privremenim upravnim odborima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK i Kantonalne bolnice ističe mandat, na prijedlog Ministarstva zdravstva imenovani su novi privremeni upravni odbori do okončanja postupka izbora i imenovanja članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i Kantonalne bolnice, na način i po postupku predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta imenovani su privremeni školski odbori u osnovnim školama Konjodor, Bužim; Ćoralići, Bužim i Todorovo, Velika Kladuša.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.