123. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

26.10.2017 - 13:08 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Huseina Rošića, premijera Unsko-sanskog kantona Vlada je danas utvrdila Zaključak za upućivanje zahtjeva radi planiranja finansiranja volonterskog staža medicinskih tehničara u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona.

- Prema podacima o nezaposlenim osobama, povećan je broj medicinskih tehničara, koji nisu obavili volonterski staž u svojoj struci. Kako bi im se omogućilo obavljanjanje volonterskog staža u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona, potrebno je da se obezbjede potrebna finansijska sredstva. S tim u vezi, zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike da uputi zahtjev Ministarstvu finansija, koje će prilikom planiranja i izrade Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, iznaći mogućnost i planirati sredstva za obavljanje volonterskog staža za medicinske tehničare u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona u iznosu od 80.000,00 KM, lazao je premijer Rošić.

Na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostomom uređenju i građenju.

- Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. u tački 9. Poslovna klima i konkurentost utvrđuje da reforme poslovnog okruženja uključuju, pored ostalog, i ubrzanje procedure za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju. Također, ovo Ministarstvo je zaprimilo i Izvještaj revizije učinka ,,Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi", Ureda za reviziju institucija F BiH, a koji je dao i preporuke vladama kantona i resornim kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast prostornog uređenja i građenja. S tim u skladu bilo je neophodno utvrditi: obavezu da organi koji vode postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole, po službenoj dužnosti pribavljaju saglasnosti, mišljenja ili odobrenja koja izdaju druge javne institucije/ppreduzeća, a koja su neophodna za izdavanje navedenih dozvola; jasno definisati rokove u kojima su javne institucije/preduzeća dužna izdati saglasnosti, mišljenja ili odobrenja neophodna za izdavanje građevinskih dozvola; utvrditi mogućnost da, u situacijama kada javne institucije/preduzeća blagovremeno ne dostave traženu saglasnost, mišljenje ili odobrenje, organi koji vode postupak izdavanja građevinske dozvole, mogu izdati traženu dozvolu isključivo kada su svi zakonski uslovi i uslovi na terenu ispunjeni (prećutna saglasnost); utvrditi obavezu da organi koji vode postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, po službenoj dužnosti uključuju zainteresirana lica (susjede) u postupak izdavanja urbanistčke saglasnosti. Pored ovog bilo je potrebno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i Zakonom o stvarnim pravima F BiH, te ugraditi pravna rješenja koja će omogućiti efikasniju i kvalitetniju primjenu Zakona tamo gdje se, kroz vršnjenje upravnog nadzora, to pokazalo potrebnim, obrazložio je ministar Burnić.

Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike informisao je o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2016.godini. Iz prezentovane informacije uočljivo je da je stanje u ovoj oblasti teško a cijela 2016.godina je obilježena reformom kako radnog. tako i socijalnog sektora kako bi u fokusu socijalne politike bio plan kako prevenirati siromaštvo.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

Javne Nabavke

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.

16.07.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka ...