123. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

26.10.2017 - 13:08 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Huseina Rošića, premijera Unsko-sanskog kantona Vlada je danas utvrdila Zaključak za upućivanje zahtjeva radi planiranja finansiranja volonterskog staža medicinskih tehničara u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona.

- Prema podacima o nezaposlenim osobama, povećan je broj medicinskih tehničara, koji nisu obavili volonterski staž u svojoj struci. Kako bi im se omogućilo obavljanjanje volonterskog staža u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona, potrebno je da se obezbjede potrebna finansijska sredstva. S tim u vezi, zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike da uputi zahtjev Ministarstvu finansija, koje će prilikom planiranja i izrade Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, iznaći mogućnost i planirati sredstva za obavljanje volonterskog staža za medicinske tehničare u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona u iznosu od 80.000,00 KM, lazao je premijer Rošić.

Na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostomom uređenju i građenju.

- Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. u tački 9. Poslovna klima i konkurentost utvrđuje da reforme poslovnog okruženja uključuju, pored ostalog, i ubrzanje procedure za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju. Također, ovo Ministarstvo je zaprimilo i Izvještaj revizije učinka ,,Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi", Ureda za reviziju institucija F BiH, a koji je dao i preporuke vladama kantona i resornim kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast prostornog uređenja i građenja. S tim u skladu bilo je neophodno utvrditi: obavezu da organi koji vode postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole, po službenoj dužnosti pribavljaju saglasnosti, mišljenja ili odobrenja koja izdaju druge javne institucije/ppreduzeća, a koja su neophodna za izdavanje navedenih dozvola; jasno definisati rokove u kojima su javne institucije/preduzeća dužna izdati saglasnosti, mišljenja ili odobrenja neophodna za izdavanje građevinskih dozvola; utvrditi mogućnost da, u situacijama kada javne institucije/preduzeća blagovremeno ne dostave traženu saglasnost, mišljenje ili odobrenje, organi koji vode postupak izdavanja građevinske dozvole, mogu izdati traženu dozvolu isključivo kada su svi zakonski uslovi i uslovi na terenu ispunjeni (prećutna saglasnost); utvrditi obavezu da organi koji vode postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, po službenoj dužnosti uključuju zainteresirana lica (susjede) u postupak izdavanja urbanistčke saglasnosti. Pored ovog bilo je potrebno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i Zakonom o stvarnim pravima F BiH, te ugraditi pravna rješenja koja će omogućiti efikasniju i kvalitetniju primjenu Zakona tamo gdje se, kroz vršnjenje upravnog nadzora, to pokazalo potrebnim, obrazložio je ministar Burnić.

Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike informisao je o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2016.godini. Iz prezentovane informacije uočljivo je da je stanje u ovoj oblasti teško a cijela 2016.godina je obilježena reformom kako radnog. tako i socijalnog sektora kako bi u fokusu socijalne politike bio plan kako prevenirati siromaštvo.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

Javne Nabavke

26.04.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja ...

20.04.2018

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

18.04.2018

Informacija o pregovaračkom postupku bez ...

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

18.04.2018

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke