128. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

19.03.2020 - 13:49 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas (19.mart) u Bihaću, donijela je Zaključak za upućivanje Inicijative za donošenje propisa kada je u pitanju prikupljanje i korištenje sredstava po osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Inicijativu je podnio premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i upućuje se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. 

- Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa Corona virusom (COVID-19) i službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije od 11.03.2020. godine te Odluke o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane Vijeća ministara BiH od 17.03.2020. godine, Odluke o proglašenju stanja nesreće zbog coronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 16.03.2020. godine, ukazala se potreba i mišljenja smo da treba donijeti propis i drugačije pristupiti odnosno, hitno pronaći rješenje kad je u pitanju prikupljanje i korištenje sredstava po osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09) i to promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno, sredstva prikupljena po osnovu zakupa i koncesija na poljoprivredno zemljište. Intencija je i razmišljanje Vlade Unsko-sanskog kantona da bi se predmetna sredstva trebala HITNO staviti u funkciju pomoći privredi, poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji, gdje bi, na taj način, sanirali sve teže stanje koje očekujemo u privredi i poljoprivredi u Federaciji Bosne i Hercegovine, umjesto da se milionska sredstva godinama akumuliraju u budžetima kantona, obrazložio je premijer USK Ružnić.

Na osnovu izloženog Vlada USK traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da hitno razmatra ovu Inicijativu i donese odgovarajući propis u pravcu raspolaganja namjenskim sredstvima, kako se traži u ovoj Inicijativi.

Odluku o mjerama kojima se definiše i nalaže postupanje uposlenika institucija Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/08), Odluke o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane Vijeća ministara BiH od 17.03.2020. godine, Odluke o proglašenju stanja nesreće zbog Coronavirusa na području Federacije BiH od strane Vlade Federacije BiH od 16.03.2020. godine i Naredbi Kantonalnog kriznog štaba, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas (19.mart), donijela je Odluku o mjerama kojima se definiše i nalaže postupanje uposlenika institucija Unsko-sanskog kantona.

Ovom Odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona propisuje mjere kojima se definiše i nalaže postupanje uposlenika institucija Unsko-sanskog kantona a, između ostalog, zadužuju se svi rukovodioci i uposlenici institucija Unsko-sanskog kantona, da se strogo pridržavaju naredbi federalnih i kantonalnih kriznih štabova. Prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od koronavirusa (COVID-19) a rukovodioci i uposlenici institucija Unsko-sanskog kantona obavezni su biti dostupni 24/7 (na telefon), bez obzira na skraćeno radno vrijeme. Pisarnice u sjedištu institucija Unsko-sanskog kantona vrše prijem pošte od 09:00 do 12:00 sati uz kontrolu ulaska (jedno po jedno) sa odgovarajućom sanitarno-epidemiološkom zaštitom uposlenika a s ciljem smanjenja gužvi u pisarnicama institucija Unsko-sanskog kantona, raspisivanje svih javnih poziva će se realizirati uz obaveznu naznaku da se aplikacije isključivo primaju putem pošte ili putem e-maila tamo gdje je to moguće.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke