129. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

18.11.2017 - 14:09 by Administrator

U Bihaću je danas održana 129. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kojom je, u odustvu premijera, predsjedavao Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Članovi Vlade Kantona na prijedlog Nikole Findrika, ministra pravosuđa i uprave, razmatrali su i usvojili Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu te Uredbu o osnivanju disciplinske komisije. Ova komisija provodit će postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko – sanskog kantona za teže povrede službene dužnosti.

Vlada Kantona donijela je Odluku o isplati sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - regres za 2017.godinu, za sve zaposlene kod budžetskih korisnika, a koji su stekli pravo na regres. Akontativno visina regresa utvrđena je u iznosu od 415 KM, osim za sudije, tužioce i stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju, za koje je iznos regresa određen u skladu Zakonom o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i iznosi 1247 KM za sudije i tužioce a za stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju 624 KM.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlada USK, na današnjoj sjednici, je razmatrala i usvojila Prijedlog Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017.- 2022.godina. Zakonski osnov za donošenje kantonalnog Plana zaštite kvalitete zraka sadržan je u Zakonu o zaštiti kvalitete zraka gdje je propisano da se Plan zaštite kvalitete zraka donosi na period od najmanje pet godina kao dio kantonalnih planova zaštite okoliša i koja imaju za cilj poboljšanje kvaliteta zraka i mora biti usaglašen sa Federalnom strategijom zaštite kvalitete zraka.
Danas je razmatran i Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. Radi kvalitetnijeg rada Zavoda insistirat će se na primjeni strategije razvoja zdravstva kao i planova zdravstvene zaštite a koje bi obuhvatile definiranje mjera sa krajnjim ciljem otklanjanja slabosti zdravstvenog sistema i koje bi rezultirale boljom efikasnošću zdravstvenih ustanova.

- Bilo bi neophodno utvrditi mrežu zdravstvenih kapaciteta u cilju racionalnijeg korištenja raspoloživih zdravstvenih resursa i na taj način razvoj kapaciteta usmjeriti i prilagoditi stvarnim potrebama za zdravstvenom zaštitom, zatim napraviti plan potrebnih zdravstvenih radnika koji bi bio usklađen sa standardima potrebnih kadrova u zdravstvenoj zaštiti posebno specijalista i subspecijalista, a veoma bitan segment, radi kontrole izvršenih zdravstvenih usluga i općenito provođenja zdravstvene zaštite na području USK je uspostavljanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora, naveo je direktor ZZO USK Almin Handanagić.

Na 129. sjednici razmatran je i periodični izvještaj Komisije za koncesije sa posebnim akcentom na plaćanje obaveza po ugovorima. Od koncesija je Kanton, u trećem kvartalu 2017.godine, prihodovao 164 715 KM, rečeno je, a očekuje se, u narednom periodu, da će potpisivanjem novih ugovora povećati se i prihodi po osnovu koncesionih naknada.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

Javne Nabavke

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.

16.07.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka ...