13. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

15.02.2019 - 15:27 by Administrator

Premijer Unsko-sankog kantona Mustafa Ružnić i članovi izvršne vlasti, na danas održanoj sjednici, razmatrali su i prihvatili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine.

Kako je obrazložio Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline ovom Ministarstvu je Općina Ključ dostavila Inicijativu kojom traže izmjenu i dopunu Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. Do 2032. godine ,na način da se važeći razvojni planski dokumenti općine (Prostorni i urbanistički plan) mogu mijenjati uz saglasnost nosioca pripreme za izradu prostornog planskog dokumenta.

- Dakle, kako postojeća odredba ograničava gradove/općine na području Unsko-sanskog kantona da pokrenu postupak izmjene i/ili dopune svojih razvojnih planskih dokumenata dok se ne usvoji Prostoni plan Kantona, potrebno je istu mijenjati na način da mogu pokrenuti postupak izmjena i/ili dopuna razvojnog planskog dokumenta kojima rok primjene nije istekao, te usvajati i više faze u odnosu na Prostomi plan Unsko-sanskog kantona, ukoliko su konceptualne i planske postavke istog usaglašene sa usvojenom fazom Prostornog plana Kantona i uz saglasnost nosioca pripreme Prostornog plana Kantona. S obzirom da je, nakon izvršene analize općine Ključ, delegirane još 2017. godine, utvrđeno da je podnijeta Inicijativa opravdana, Ministarstvo je pristupio izradi prednacrta Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostomog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine.

Prednacrt Odluke upućen je svim jedinicama lokalne samouprave na davanje primjedbi, sugestija i komenatara na istu. Svoje primjedbe, sugestije i komentare dostavili su: Grad Bihać te općine Velika Kladuša, Sanski Most, Ključ, Bosanska Krupa i Bužim te nisu imali primjedbe na predloženi tekst odluke, obrazložio je ministar Adnan Alagić.

Iz resora ovog ministarstva Vlada USK na današnjoj sjednici dala je saglasnost i na Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu –Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu te dala saglasnost na tekst Aneksa 1 na Sporazum o dodjeli granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostomo uređenje i zaštitu okoliša i općine Sanski Most.

Vlada Kantona nije dala saglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo.
Kroz program rada Agencije za privatizaciju USK-a analizirano je kompleksno stanje u ovoj ustanovi, o čemu će se izjasniti i zastupnici u Skupštini USK.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

23.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokumnet: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.05.2019

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača