130. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

20.03.2020 - 13:47 by Administrator

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas (20. mart), donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona, radi zaštite i spašavanja ljudi od novog koronavirusa (COVID-19), Vlada Unsko-sanskog kantona proglašava stanje prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona. 
Sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti te nadležni općinski štabovi civilne zaštite su dužni da stave na raspolaganje sve resurse Kantonalnom štabu civilne zaštite koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koristiti na ugroženim područjima.

Sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije su dužne da odmah organizuju rad u cilju izvršavanja naredbi Kantonalnom štabu civilne zaštite.

Nalaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima može angažovati odgovarajuće kantonalne, gradske i općinske službe zaštite i spašavanja kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane. 

Krizni štab Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona nastavlja s radom na način da će pružati podršku i predlagati preventivne i druge mjere Kantonalnom štavu civilne zaštite u spriječavanju i ublažavanju posljedica izazvanih novim koronavirusom.  
Troškovi koji nastanu angažovanjem Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnih službi zaštite i spašavanja te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i iz ostalih finansijskih izvora u skladu sa važećim propisima.

Zadužuje se Kantonalni štab civilne zaštite da u skladu sa ovlaštenjima preuzme sve aktivnosti koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području od momenta stupanja na snagu ove Odluke, odnosno sve do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne nepogode.
Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite su dužni o preduzetim mjerama redovno izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona i druge organe u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Premijer USK, po funkciji komandant štaba Civilne zaštite USK Mustafa Ružnić, apeluje na građane da se pridržavaju preporuka i mjera, a posebno osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije kako ne bi ugrozili zdravlje ostalih građana.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke