131. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

01.12.2017 - 16:45 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova razmatran je Prijedlog zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona te je proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova USK je na osnovu Odluke o obavezi međusobnog usklađivanja entitetskih, kantonalnih i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine propisa o oružju i njihovom usklađivanju sa međunarodnim aktima donijetog od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izvršilo usklađivanje postojećeg propisa o oružju sa međunarodnim aktima u pogledu četiri ključna pitanja (definicija, kategorizacija oružja, izgled isprava o oružju i kaznene odredbe). Pored gore navedenog, tokom primjene Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona konstatovane su određene pravne praznine, koje su također ukazale na potrebu za preciznijom i dodatnom pravnom regulacijom u oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije na području USK a budući da je usklađivanje postojećeg propisa o oružju sa međunarodnim aktima iziskivalo izmjenu postojećeg propisa o oružju više od 50%, pristupilo se izradi novog zakona, obrazložio je ministar MUP-a Anel Ramić.

Vlada Kantona, na 131. sjednici utvrdila je nacrt godišnjeg program rada Vlade za narednu godinu, koji sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada Unsko-sanskog kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu utvrđene su aktivnosti koje će u okviru normativne, studijsko-analitičke i informativne djelatnosti pripremati, donositi, odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona. I u toku 2018. godine će biti nastavljene aktivnosti na finalizaciji odgovora na pitanja iz Upitnika. Budući da se očekuje da tokom 2018. godine Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status za pristup u članstvo EU, Vlada Unsko-sanskog kantona će preuzeti sve obaveze koje kandidatski status propisuje za nivo kantona.
I resora Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas su razmatrane Informacija o visini uplaćenih sredstava na ime nakrade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko – sanskog kantona za 2016. godinu te usvojene odluke o programu utroška sredstava za subvencije javnim i privatnim poduzećima i neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata.

Na prijedlog Samira Sedića, ministra privrede razmatrana je i usvojena odluka o subvencijama za izgradnju poduzetničke infrastrukture i to za poduzetničke zone Vatreni mlin, Bosanska Krupa i Šejkovača Sanski Most.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

Javne Nabavke

20.06.2018

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ ...

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ d.o. o. Bihać 

13.06.2018

Nabavka uredskog namještaja

Nabavka uredskog namještaja.

07.06.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

30.05.2018

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih ...

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu.