131. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

01.12.2017 - 16:45 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova razmatran je Prijedlog zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona te je proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova USK je na osnovu Odluke o obavezi međusobnog usklađivanja entitetskih, kantonalnih i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine propisa o oružju i njihovom usklađivanju sa međunarodnim aktima donijetog od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izvršilo usklađivanje postojećeg propisa o oružju sa međunarodnim aktima u pogledu četiri ključna pitanja (definicija, kategorizacija oružja, izgled isprava o oružju i kaznene odredbe). Pored gore navedenog, tokom primjene Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona konstatovane su određene pravne praznine, koje su također ukazale na potrebu za preciznijom i dodatnom pravnom regulacijom u oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije na području USK a budući da je usklađivanje postojećeg propisa o oružju sa međunarodnim aktima iziskivalo izmjenu postojećeg propisa o oružju više od 50%, pristupilo se izradi novog zakona, obrazložio je ministar MUP-a Anel Ramić.

Vlada Kantona, na 131. sjednici utvrdila je nacrt godišnjeg program rada Vlade za narednu godinu, koji sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada Unsko-sanskog kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu utvrđene su aktivnosti koje će u okviru normativne, studijsko-analitičke i informativne djelatnosti pripremati, donositi, odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona. I u toku 2018. godine će biti nastavljene aktivnosti na finalizaciji odgovora na pitanja iz Upitnika. Budući da se očekuje da tokom 2018. godine Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status za pristup u članstvo EU, Vlada Unsko-sanskog kantona će preuzeti sve obaveze koje kandidatski status propisuje za nivo kantona.
I resora Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša danas su razmatrane Informacija o visini uplaćenih sredstava na ime nakrade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko – sanskog kantona za 2016. godinu te usvojene odluke o programu utroška sredstava za subvencije javnim i privatnim poduzećima i neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata.

Na prijedlog Samira Sedića, ministra privrede razmatrana je i usvojena odluka o subvencijama za izgradnju poduzetničke infrastrukture i to za poduzetničke zone Vatreni mlin, Bosanska Krupa i Šejkovača Sanski Most.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.