135. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

03.04.2020 - 15:39 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri razmatrali su set materijala koji se odnose na mjere pomoći u uslovima prirodne nepogode.

Vlada USK donijela je danas odluku kojom Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike za domove zdravlja na području Unsko-sanskog kantona raspoređuje iznos od 715 000 KM.

- Sredstva su raspoređena prema kriterijima: broj stanovnika, prisutnosti migrantske populacije, prema broju lica u samoizolaciji i broju pozitivnih na koronavirus. Tako je za pomoć u suzbijanju pandemije COVID- 19 dodijeljeno: DZ Bihać 135 000 KM; DZ Cazin 120 000 KM; Bosanska Krupa 90 000 KM; DZ Bužim 90 000 KM; DZ Ključ 75 000; DZ Bosanski Petrovac 40 000 KM; DZ Sanski Most 75 000 KM i DZ Velika Kladuša 90 000 KM, obrazložila je Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike te naglasila da je za potrebe nabavke neophodne medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu u Bihaću planirano dodatnih 700 000 KM.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prostora za uspostavljanje karantena na području Unsko-sanskog kantona. 

- Kako se ukazala potreba da se pristupi upostavljanju karantena na području Unsko-sanskog kantona, za smještaj građana, koji se vraćaju u BiH, a inače se nalaze na privremenom radu u inozemstvu, u zemljama u kojima je evidentirano povećanje oboljelih od koronavirusa, Naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite USK-a naređeno je gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite da, zajedno sa institucijama i u sadnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, pripreme i uspostave izolatorije za osobe koje dolaze iz drugih zemalja na područje Unsko-sanskog kantona. Gradski štab CZ Grada Cazina predložio je dvije lokacije za namjenu postavljanja karantena s ciljem smještaja ljudi kojima će biti određena izolacija pri ulasku u BiH i to: objekat sportske dvorane Medrese i objekat sportske dvorane Gimnazije u Cazinu. Zavod za javno zdravstvo dao je pozitivno mišljenje za organizovanje karantena na ovim lokacijama, a troškove funkcionisanja karantena trebala bi snositi Vlada Federacije BiH, kaže dr. Ćemalović.

Iz resora socijalne zaštite danas je Vlada USK donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova: materijalna-socijalna pomoć, smještaj u ustanove zaštite, hraniteljstvo, civilne žrtve rata i porodiljske naknade iz Budžeta za 2020. godinu.

U skladu sa Budžetom ovog Ministarstva za 2020. godinu planirana su sredstva za ove u ukupnom iznosu od 9.630.000 KM. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava, iznos od 5.130.000 KM odnosi se na utvrđena sredstva u Budžetu za 2019. godinu (kantonalna sredstva), a iznos od 4.500.00 KM odnosi se na primljene grantove od Federacije BiH (namjenska sredstva ) za civilne žrtve rata.

Za proljetnu sjetvu 800 000 KM 

Vlada Unsko-sanskog kantona odobrila je danas preraspodjelu sredstava izmedu budžetskih korisnika te je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prerasporedilo 800 000 KM Ministarstvu privrede. Ministarstvo privrede će ovih 800 000 KM rasporediti gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona kao pomoć radi nabavke repromaterijala (sjemena i đubriva) i njihove distribucije registriranim poljoprivrednicima i svima ostalima koji su zainteresirani (fizičkim i pravnim licima) s ciljem povećanja ukupno zasijanih poljoprivrednih površina u ratarsko-povrtlarskoj proizvodnji u 2020. godini, a sve zbog novonastale situacije izazvane pandemijom virusa Covid-19.

- Doznačavanjem sredstava gradovima i općinama olakšavamo postupak kako bi građani lakše i brže ostvarili pravo na pomoć, kažu ministri poljoprivrede i privrede Sulejman Kulenović i Nijaz Kadirić koji je najavio i mjere za pomoć privredi.

Ministar privrede Kadirić predložio je a Vlada prihvatila odluku o subvenciji javnom poduzeću JKP Komb Bužim u iznosu od 100 000 KM, zbog teške situacije u kojoj se ovo poduzeće nalazi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.05.2020

Odluka

Odluka.

20.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke