146. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

12.05.2020 - 14:57 by Administrator

U Bihaću je danas održana 146. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Najviše pažnje posvećeno je izvještaju o radu i poslovanju ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona čestitali su direktorici Zarini Mulabdić na predanom radu u proteklom periodu, u vrijeme pandemije koronavirusa, a u kojem se ukazala potreba da se ovaj Zavod dalje tehnološki i kadrovski jača te je, najavljeno je iz ZZO, pokrenuta procedura i za nabavku prvog PCR uređaja za testiranje i praćenje pandemije Covid -19. 

Na današnjoj sjednici ramatrani su i izvještaji o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu ZU Dom zdravlja Bihać i ZU Dom zdravlja Bužim te Izvještaj o radu JU Veterinarski zavod USK za 2019. godinu te Program rada ovog Zavoda za 2020. godinu.

Vlada Kantona prihvatila je izvještaj o radu i poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta USK za 2019 godinu te dala saglasnost na izmjene i dopune Plana i programa rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu. Prema procjeni Direkciji, unatoč padu prihoda, plan i program rada za tekuću godinu trebao bi biti realiziran.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača