160. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

18.06.2020 - 23:16 by Administrator

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici, održanoj danas u Bihaću, donijela je Uredbu o osnivanju disciplinske komisije.

Ovom Uredbom osniva se Disciplinska komisija za provođenje postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona i uređuje djelokrug rada, sastav, posebni uvjeti koje moraju ispunjavati članovi Disciplinske komisije, način i postupak imenovanja članova i druga pitanja bitna za status i rad Disciplinske komsije. 

Disciplinska komisija je poseban samostalan i nezavisan organ za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu a njena nadležnost je da provodi postupke utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika za teže povrede službene dužnosti u skladu sa pravilima disciplinskog postupka utvrđenim podzakonskim propisom iz člana 55. stav 4. Zakon o državnoj službi, te u drugom stepenu odlučuje o izrečenim disciplinskim mjerama za lake povrede službene dužnosti.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata