160. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

18.06.2020 - 23:16 by Administrator

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici, održanoj danas u Bihaću, donijela je Uredbu o osnivanju disciplinske komisije.

Ovom Uredbom osniva se Disciplinska komisija za provođenje postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona i uređuje djelokrug rada, sastav, posebni uvjeti koje moraju ispunjavati članovi Disciplinske komisije, način i postupak imenovanja članova i druga pitanja bitna za status i rad Disciplinske komsije. 

Disciplinska komisija je poseban samostalan i nezavisan organ za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu a njena nadležnost je da provodi postupke utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika za teže povrede službene dužnosti u skladu sa pravilima disciplinskog postupka utvrđenim podzakonskim propisom iz člana 55. stav 4. Zakon o državnoj službi, te u drugom stepenu odlučuje o izrečenim disciplinskim mjerama za lake povrede službene dužnosti.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

16.07.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača