162. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

26.06.2020 - 18:12 by Administrator

Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 162. sjednici premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri, na prijedlog Ministarstva privrede, razmatrali su i uputili u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o turizmu.

- Imajući u vidu veliki potencijal turizma u društveno-ekonomskom razvoju Unsko sanskog kantona, te uzimajući u obzir potrebu za pojednostavljivanjemodređenih procesa i rješavanjem problema sa kojima se susretalo u praksi prilikom primjene Zakona o turizmu, Vlada Unsko- sanskog kantona je 22.11.2019. godine imenovala Radnu grupu za pripremu nacrta Zakona o turizmu. Uspostavljena je saradnja sa UNDP-om BiH koji su u okviru implementacije MEG projekta (Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja) Unsko-sanskom kantonu obezbijedli tehničku podršku za izradu nacrta Zakona o turizmu. Tehnička podrška ogledala se u konsultanskim uslugama pri izradi nacrta Zakona o turizmu do dijela utvrđivanja teksta prelaznih i završnih odredbi. Nakon analize stanja turističke ponude i promocije turizma na Kantonu i sagledavanja problema sa kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane sa turizmom, novim zakonskim rješenjima želi se pojednostaviti proces prijave i odjave turista uvođenjem jedinstvenog sistema za prijavu i odjavu turista. Radi se o sistemu koji će omogućiti online prijavu lica kojima pruža usluge smještaja. Sistem će voditi i održavati Ministarstvo privrede. Pored pojednostavljenja procedura prijave i odjave turista, jedinstveni sistem ima za cilj da omogući općinama/gradovima da koriste podatke iz sistema za potrebe praćenja turističkog prometa, istraživanja i turističkih analiza, razvoja turističke ponude, planiranje marketinških aktivnosti i upravljanja
Ovim zakonom se formira Turističko vijeće, radi koordinacije aktivnosti Ministarstva privrede i ovlaštenih predstavnika općinskih/gradskih turističkih odnosno općina/gradova, u cilju razvoja i promocije turizma u Kantonu.

Nadalje, važećim zakonom nisu predviđene poticajne mjere za razvoj turizma te uvođenje poticajnih mjera predstavlja i jedan od razloga za donošenje novog zakona o turizmu, obrazložili su u Ministarstvu privrede. 

Vlada Kantona, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite na program rada za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Unsko- sanskog kantona.

Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Unsko-sanskog kantona predstavlja osnovni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Unsko-sanskog kantona i Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na ovom području.

Osnovni cilj izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Unsko-sanskog kantona je da se analiziraju i procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća odnosno spašavanja ljudi i materijalnih dobara, potrebe i mogućnosti u obezbjedjenju ljudskih i materijalnih resursa neophodnih za ostvarivanje procjenjene organizacije zaštite i spašavanja.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača