164. sjednica Vlade Unsko - sanskog kantona

13.07.2020 - 20:37 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas dvije sjednice. Na 164. sjednici Vlada Kantona je ,a prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta utvrdila Prijedlog Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija te prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenata za zaposlene u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona za period od 01.05.2020.-30.06.2020. godine kao i prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za akademsku 2020/21 godinu.

Članovi Vlade USK danas su, na 164. sjednici, prihvatili i polugodišnji izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godini Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva a iz resora socijalnog rada Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, Udruženju Žene sa Une" Bihać u svrhu sufinansiranja smještaja žrtava porodičnog nasilja na području Unsko-sanskog kantona u Sigurnu kuću.

Sukladno predloženom dnevnom redu, na 165. sjednici, također održanoj danas u Bihaću, razmatran je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu te Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu te su oba dokumenta upućena u skupštinsku proceduru. 

- Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020 godinu, odnosno rebalans Budžeta, provodi se shodno odredbama Zakona o Budžetima u Federaciji BiH, kojima je utvrđeno: „Ako se u toku budžetske godine zbog nastanka novih obaveza za budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici budžeta, Vlada može, na prijedlog Ministarstva finansija donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju do 45 dana. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja budžeta, budžet ne može uravnotežiti, vrše se izmjene i dopune budžeta". Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona je, analizirajući stanje u Budžetu Unsko-sanskog kantona, utvrdilo da je ostvarenje prihoda i primitaka u odnosu na planirane manje za 24,07%, odnosno za 5,41 % u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine. Također u mjesecu aprilu i maju 2020. godine osjetan je pad prihoda i primitaka, te je u ovom trenutku izvršenje istih manje za 11,941 miliona KM u odnosu na isti period prošle 2019. godine. Razlog navedenog leži u činjenici da se posebne mjere uslijed pandemije novog koronavirusa, uticale na sve segmente života u BiH od mjera kretanja stanovništva, pa sve do mjera koje bi trebale ublažiti negativne ekonomske posljedice. Kako bi se ublažile posljedice pandemije, a prvenstveno u cilju očuvanja radnih mjesta u realnom sektoru, neophodno je izvršiti prestrukturiranje Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu. U vezi s tim Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Zaključak 22.04.2020.g. kojim je zadužila Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom privrede pripremi prijedlog Odluke o formiranju posebne budžetske stavke Fond - Podrška privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusom. Također, analiza je ukazala da su stvoreni preduvjeti za otpočinjanje procedura izmjene i dopune Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu, pa je na prijedlog Ministarstva finansija Vlada kantona donijela Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu pripremljen je Nacrt Odluke izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu ( rebalans ) . Predložena visina sredstava Odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu (rebalansa) iznosi 235.573.506 KM što je u odnosu na usvojeni budžet manje za 1,24 % ili u apsolutnom iznosu 2,95 mil. konvertibilnih maraka, obrazložio je Vedran Prša, ministar finansija u Vladi USK.

Na prijedlog Nijaza Kadirića, ministra privrede Vlada USK je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije preduzećima i poduzetnicima“ iz Budžeta Unsko-sanskog kantona-Ministarstva privrede za 2020. godinu po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) u 2020. godini te dala saglasnost na konačnu rang listu korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede. 

Konačna rang lista korisnika sredstava, nakon provedenog javnog poziva za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede za suzbijanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) ukazala je da će na za ovu namjenu biti izdvojeno 1,447.203,52 KM. S obzirom da je za podršku subjektima male privrede prvobitno planirano 2,5 miliona KM, biće raspisan drugi krug javnog poziva za djelatnosti čiji je rad bio zaustavljen, tokom proglašenja stanja prirodne nesreće, a nisu obuhvaćeni prvim krugom javnog poziva.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

18.06.2021

Poziv za dostavu ponuda za „Nabavku i ugradnju ...

Ambasada Republike Koreje u Zagrebu poziva prihvatljive ponuđače da dostave ponudu ...

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

Javne Nabavke

21.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.06.2021

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

17.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.06.2021

Nabavka sredstava za dezinfekciju

Nabavka sredstava za dezinfekciju