168. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

22.07.2020 - 14:49 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 168 sjednici članovi Vlade Kantona razmatrali su . Prijedlog Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, Informaciju o stanju sigurnosti na području USK-a za period januar - juni 2020. godine kao i Informaciju o zdravstveno-epidemiološkoj situaciji gradana Unsko-sanskog kantona u odnosu na povećan priliv migranata i epidemiološkoj situaciji i poduzetim mjerama na sprječavanju širenja Covid-19, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica Sanski Most za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom JZU Opća bolnica Sanski Most za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Gradska apoteka, Ključ za 2019. godinu , Informaciju o provedenim nabavkama od usvajanja Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona te dali saglasnost na plan upisa studenata na Razlikovni studij na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću za akademsku 2020/21 godinu.

Odluku o o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih predložio je Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša a Odlukom se propisuju : sredstva, uvjeti, kriteriji bodovanja, postupak podnošenja prijave i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i postupak dodjele sredstava. 

Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planirala bi se u budžetu Unsko-sanskog kantona u okviru Ministarstva za građenje, prostornog uredenja zaštite okoliša za svaku budžetsku godinu a na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih kandidatima po redoslijedu sa konačne rang liste Ministarstvo će isplaćivati utvrđeni iznos subvencije. 

- Rješavanje stambenog pitanja mladih je najsloženije i najznačajnije egzistencijalno pitanje, posebno u postojećoj ekonomskoj situaciji kako u Bosni i Hercegovini tako i u Unsko-sanskom kantonu. U cilju iznalaženja što povoljnijih mogućnosti, u uvjetima visokih kamatnih stopa kod banaka, te činjenice da na tržištu postoje izgrađene i neprodate stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja, donošenjem ove Odluke, bi se omogućilo mladima da na povoljniji način riješe svoje stambeno pitanje. Također, ova Odluka se donosi i s ciljem poduzimanja demografskih mjera sa pozitivnim efektom usmjerenim na smanjenje iseljavanja stanovništva, obrazložio je ministar Alagić.

Vlada Kantona primila je na znanje Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području USK za period januar – juni 2020.godine te je uputila Skupštini USK na razmatranje.

U periodu januar- juni 2020.godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je preko Uprave policije, preduzimalo neophodne mjere i aktivnosti na očuvanju stabilnog i zadovoljavajućeg sigurnosnog stanja na Unsko-sanskom kantonu. Na sigurnosno stanje, u većoj ili manjoj mjeri, utiču brojni rizici među kojima MUP USK posebno ističe: organizirani kriminalitet i korupciju, nelegalno oružje u posjedu građana, minsko eksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz rata, teško ekonomsko-socijalno stanje građana, narastajući problem prisustva velikog broja stranaca-migranata na području USK-a itd. Ukupan broj krivičnih djela (713) je smanjen za 166 ili 18,8 %, a sa kriminalitetom su najugroženije općine Bihać (214). Velika Kladuša (122) i Cazin (157), što zajedno čini 69 % svih krivičnih djela.

Za navedena krivična djela počinjena u izvještajnom periodu nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 689 lica (za 212 ili 23,5 % manje u odnosu na isti period 2019. godine), od toga 275 punoljetnih povratnika, 15 maloljetnika i 399 ostalih počinioca. Od 288 KD-a po NN (ili 40,3 %) naknadno je rasvijetljeno 183 ili 64% krivičnih djela od ukupnog broja prijavljenih krivičnih djela. Pored toga rasvijetljeno je 20 krivičnih djela počinjenih po NN počiniocu iz ranijih godina (više za 16 KD). Ukupna razriješenost 85%, što je za 9 % više u odnosu na isti period 2019.godine. U strukturi kriminaliteta dominantna su krivična djela protiv imovine G02 koja su u padu za 192 ili 38%, a najizraženija su na području Bihaća (112), Cazina (60). Velike Kladuše (54), gdje je imovina najčešće ugrožena.

Informacija o stanju sigurnosti na području USK-a za period januar - juni 2020. godine kao i Informacija o zdravstveno-epidemiološkoj situaciji gradana Unsko-sanskog kantona u odnosu na povećan priliv migranata i epidemiološkoj situaciji i poduzetim mjerama na spriječavanju širenja Covid-19, koju je obrazložila ministrica Nermina Ćemalović, dio su i sveobuhvatne analize stanja koja će biti predočena zastupnicima u Skupštini USK.

Informacija o provedenim nabavkama od usvajanja Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona obuhvata izvještaje kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija, javnih preduzeća i ustanova, urađena po Zaključku Vlade Kantona kojim su obavezani da dostave detaljne informacije sa popratnom dokumentacijom o svim nabavkama provedenim od usvajanja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.


Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

02.12.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

13.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije ...

12.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.01.2021

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija