184. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

30.09.2020 - 16:36 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantina na danas održanoj sjednici , na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta , imenovala je članove Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona za zaključivanje Kolektivnog ugovora za radnike u visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona te, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, utvrdila kriterije za imenovanje kantonalnog pravobranioca.

Članovi Vlade USK dali su saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i JP Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac i usvojili Programa utroška dijela sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu, Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - općina Bosanska Krupa kojim Ministarstvo privrede za izgradnju dijela glavnog cjevovoda na lokaciji Perna - Zorići-Ćojluk izdvaja 10 000 KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

09.10.2020

Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog ...

Preuzmi oglas: Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca 

06.10.2020

ISPRAVKA I DOPUNU JAVNOG KONKURSA

Preuzmi dokument: Ispravka i dopuna konkursa, 06.10.2020.

29.09.2020

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

19.08.2020

EU4Agri: Javni poziv vrijedan 3 miliona KM

Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je 30. jula 2020. godine javni poziv vrijedan ...

Javne Nabavke

14.10.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 13.10.2020.

14.10.2020

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade 

30.09.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke 29.09.2020.