184. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

30.09.2020 - 16:36 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantina na danas održanoj sjednici , na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta , imenovala je članove Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona za zaključivanje Kolektivnog ugovora za radnike u visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona te, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, utvrdila kriterije za imenovanje kantonalnog pravobranioca.

Članovi Vlade USK dali su saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i JP Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac i usvojili Programa utroška dijela sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu, Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - općina Bosanska Krupa kojim Ministarstvo privrede za izgradnju dijela glavnog cjevovoda na lokaciji Perna - Zorići-Ćojluk izdvaja 10 000 KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

02.12.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

13.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije ...

12.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.01.2021

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija