189. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

29.10.2020 - 22:27 by Administrator

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, dali su saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora između Vlade kantona, Sindikata policije USK i Sindikata policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Tekst kolektivnog sporazuma je usaglašen tokom održanih pregovora između reprezentativnih sindikata i pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike usvojena je odluka o transferu 20 000 KM za Dom zdravlja u Bihać te razmatran izvještaj o radu i poslovanju zdravstvene ustanove lječilište Gata za prošlu godinu. Ovaj izvještaj upućen je u skupštinsku proceduru.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva uputila je Ministarstvu unutrašnjih poslova Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru koja je prihvaćena većinom glasova uz glas protiv ministra unutrašnjih poslova Nermina Kljajića.

Inicijativom se traže izmjene Zakona o javnom redu i miru kojim bi se pripadnike MUP-a USK ovlastilo za nadzor poštivanja naredbi o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

- Uređivanje odnosa u istoj oblasti sa više zakona može dovesti do njihove međusobne neusklađenosti i protivrječnosti, kao što je slučaj npr. sa kaznenim odredbama u ovom Zakonu. Ovim bi došlo do višestruke kazneno pravne zaštite istog odnosa, odnosno da se kaznenim odredbama ovog zakona ne sankcionišu radnje koje su već sankcionisane drugim zakonom, stav je resornog mistra Kljajića protiv upućene inicijative.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

03.11.2020

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

09.10.2020

Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog ...

Preuzmi oglas: Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca 

06.10.2020

ISPRAVKA I DOPUNU JAVNOG KONKURSA

Preuzmi dokument: Ispravka i dopuna konkursa, 06.10.2020.

Javne Nabavke

26.11.2020

Nabavka tri putnička motorna vozila

Nabavka tri putnička motorna vozila

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

18.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača