191. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

12.11.2020 - 19:08 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Nermine Ćemalović , ministrice zdravstva i socijalne politike članovi Vlade USK donijeli su odluku o doznačavanju granta za 2020. godinu udruženju „Žene se Une“, Bihać i Centru za brigu o djecu bez roditeljskog staranja „Duga“, Kulen Vakuf.

Udruženje „Žene sa Une" Bihać i ove godine će biti podržano sredstvima u iznosu od 42.500 KM, iz budžeta Vlade Unsko-sanskog kantona a u u svrhu sufinansiranja troškova smještaja žrtava porodičnog nasilja sa područja Unsko-sanskog kantona u Sigurnu kuću u Bihaću.

Grant za centar za brigu o djeci bez roditeljskog staranja ,,Duga" Kulen Vakuf također je, u budžetu Ministarstva zdravstva i socijalne politike planiran u iznosu od 42.500 KM.
Podržan je i prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike o transferu 50 000 KM za Dom zdravlja Velika Kladuša od namjenskih sredstava doznačenih od Vlade Federacije BiH za pomoć u rješavanju migrantske krize.

Sredstva će biti utrošena za adaptaciju-renoviranje Službe za zdravstvenu zaštitu žena da bi mogli i dalje pružati kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu i građankama Velike Kladuše i migranticama kojima je potrebna zdravstvena pomoć.

Na današnjoj sjednici razmatrana je, pored ostalog, i Informacija o visini uplaćenih sredstava na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu obrađivača Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

03.11.2020

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

09.10.2020

Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog ...

Preuzmi oglas: Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca 

06.10.2020

ISPRAVKA I DOPUNU JAVNOG KONKURSA

Preuzmi dokument: Ispravka i dopuna konkursa, 06.10.2020.

Javne Nabavke

26.11.2020

Nabavka tri putnička motorna vozila

Nabavka tri putnička motorna vozila

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

18.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača