20. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

15.03.2019 - 16:13 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici, održanoj danas u Bihaću, razmatrala je Prijedlog odluke o prihvatanju Revidiranog plana rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume" za 2019. godinu. Neophodnost donošenja odluke o izradi Revidiranog plana rada i poslovanja za 2019. godinu posljedica je niza veoma intenzivnih prijetnji kojima je bio izložen cjelokupan proizvodni proces u 2018. godini i koje imaju tendenciju daljeg rasta i njihovog negativnog uticaja na tržišne prilike i poslovanje preduzeća u cjelini, obrazloženo je. Vlada je prihvatila prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se poveća planirani obim sječe, jer šumska osnova daje prostor za povećanje, a ŠPD bi mogla osigurati, na taj način, potražnju prerađivača ali i opskrbiti penzionere drvima za ogrjev. Revidirani plan rada i poslovanja ŠPD upućen je Skupštini Kantona na razmatranje.

Vlada Kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018.godini . U toku 2018. godine uposlenicima Zavoda obratilo se 1165 građana, kako u sjedištu Zavoda u Bihaću tako i na područjima drugih općina u kojima Zavod uredovnim danima pruža besplatnu pravnu pomoć, a koji su imali probleme različite pravne prirode.

Premijer USK Mustafa Ružnić pohvalio je rad Zavoda za besplatnu pravnu pomoć te kazao da će Vlada USK u narednom periodu biti usmjerena na aktivnosti jačanja Zavoda kako bi uposlenici Zavoda, uz kancelariju u Bihaću, mogli i u drugim gradovima Kantona u kontinuitetu pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć građanima kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a sto doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava. 

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala Informaciju o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona. MUP USK evidentirao je da stanje vršnjačkog nasilja u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu , karakteriše povećanje broja slučajeva, počinilaca i broja žrtava. Organizacione jedinice Uprave policije u 2018. godini evidentirale su ukupno 87 slučajeva vršnjačkog nasilja što je za 35 više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je evidentiran 101 počinilac i 61 žrtva vršnjačkog nasilja. U posljednje vrijeme, upozoravaju iz MUP-a USK, sve je izraženiji oblik nasilja putem interneta ili mobilnog telefona (cyberbullying) .

Informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi 2019. godine na području Unsko - sanskog kantona ukazuje da je u predstojećoj proljetnoj sjetvi planirana sjetva na 29 424 ha što čini 27,9 posto oranične površine a za četiri je posto manje u odnosu na prošlogodišnju sjetvu. Analizirajući period od pet godina evidentno je da je porast proljetnih sjetvenih površina bio u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 1,7%, a nakon toga zabilježen je pad u 2017. godini za 1,6% u odnosu na 2016. godinu. U 2018. godini došlo je do smanjenje sjetvenih površina za 1,9 o/o u odnosu na 2017. godinu i taj pad je nastavljen u 2019. godini gdje je ujedno i zabilježen i najveći pad sjetvenih površina u razmatranom razdoblju i to za 4%.

Iz resora Ministarstva zdravstva i socijalne politike na današnjoj je sjednici razmatran prijedlog Odluke o izmjenama odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova UO Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona te Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2019. godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju