20. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

15.03.2019 - 16:13 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici, održanoj danas u Bihaću, razmatrala je Prijedlog odluke o prihvatanju Revidiranog plana rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume" za 2019. godinu. Neophodnost donošenja odluke o izradi Revidiranog plana rada i poslovanja za 2019. godinu posljedica je niza veoma intenzivnih prijetnji kojima je bio izložen cjelokupan proizvodni proces u 2018. godini i koje imaju tendenciju daljeg rasta i njihovog negativnog uticaja na tržišne prilike i poslovanje preduzeća u cjelini, obrazloženo je. Vlada je prihvatila prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se poveća planirani obim sječe, jer šumska osnova daje prostor za povećanje, a ŠPD bi mogla osigurati, na taj način, potražnju prerađivača ali i opskrbiti penzionere drvima za ogrjev. Revidirani plan rada i poslovanja ŠPD upućen je Skupštini Kantona na razmatranje.

Vlada Kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018.godini . U toku 2018. godine uposlenicima Zavoda obratilo se 1165 građana, kako u sjedištu Zavoda u Bihaću tako i na područjima drugih općina u kojima Zavod uredovnim danima pruža besplatnu pravnu pomoć, a koji su imali probleme različite pravne prirode.

Premijer USK Mustafa Ružnić pohvalio je rad Zavoda za besplatnu pravnu pomoć te kazao da će Vlada USK u narednom periodu biti usmjerena na aktivnosti jačanja Zavoda kako bi uposlenici Zavoda, uz kancelariju u Bihaću, mogli i u drugim gradovima Kantona u kontinuitetu pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć građanima kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a sto doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava. 

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala Informaciju o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona. MUP USK evidentirao je da stanje vršnjačkog nasilja u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu , karakteriše povećanje broja slučajeva, počinilaca i broja žrtava. Organizacione jedinice Uprave policije u 2018. godini evidentirale su ukupno 87 slučajeva vršnjačkog nasilja što je za 35 više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je evidentiran 101 počinilac i 61 žrtva vršnjačkog nasilja. U posljednje vrijeme, upozoravaju iz MUP-a USK, sve je izraženiji oblik nasilja putem interneta ili mobilnog telefona (cyberbullying) .

Informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi 2019. godine na području Unsko - sanskog kantona ukazuje da je u predstojećoj proljetnoj sjetvi planirana sjetva na 29 424 ha što čini 27,9 posto oranične površine a za četiri je posto manje u odnosu na prošlogodišnju sjetvu. Analizirajući period od pet godina evidentno je da je porast proljetnih sjetvenih površina bio u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 1,7%, a nakon toga zabilježen je pad u 2017. godini za 1,6% u odnosu na 2016. godinu. U 2018. godini došlo je do smanjenje sjetvenih površina za 1,9 o/o u odnosu na 2017. godinu i taj pad je nastavljen u 2019. godini gdje je ujedno i zabilježen i najveći pad sjetvenih površina u razmatranom razdoblju i to za 4%.

Iz resora Ministarstva zdravstva i socijalne politike na današnjoj je sjednici razmatran prijedlog Odluke o izmjenama odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova UO Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona te Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2019. godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.