209. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

10.07.2018 - 08:11 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica te je isti upućen i Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru po hitnom postupku.

Jedan od razloga za pokretanje procedure izmjene Zakona je presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom je utvđeno da je članom 28. stav (3) i članom 55. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica porodica u dijelu u kojem se propisuje nadležnost općina da obezbijede finansijska sredstava za provođenje Zakona, povrijeđeno pravo Općine Velika Kladuša na lokalnu samoupravu.

Vlada Kantona razmatrala je danas i lnformaciju o stanju migranata na području USK koju je prezentovao vd policijskog komesara Šero Družić.
Prema informaciji MUP-a USK na području Unsko-sanskog kantona, tačnije na području gradova Bihać i Velika Kladuša, je u prvih šest mjeseci ove godine, legitimisano 3864 stranih lica-migranata.

Od tog broja 934 lica u Velikoj Kladuši, veći broj ih je u Bihaću gdje je prihvat organizovan u zgradi Đačkog doma a oko 150 lica boravi samovoljno u objektu nedovršene zgrade Doma penzionera.

Vlada Kantona zadužila je MUP USK da predmetnu Informaciju uputi Ministarstvu sigumosti Bosne i Hercegovine sa prijedlogom da se migranti smješteni u Đačkom domu i Domu penzionera u Bihaću i migranti, locirani na poljani u Velikoj Kladuši izmjeste na novu lokaciju, koja nije u pojasu malograničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom, zbog
izuzetno loših sigumosnih i higijenskih uslova sadašnjih lokacija.

Premijer USK Husein Rošić, koji je od danas i zvanično na čelu Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, najavio je da će sutra obići dvije nove lokacije, van urbanih zona, označene kao moguće lokacije za prihvatne centre za migrante do konačnog rješavanja njihovog statusa, na državnom nivou.

- Na žalost, Unsko-sanski kanton do danas nije dobio nikakvu konkretnu pomoć države za ovih šest mjeseci koliko traje priliv migranata na ovo područje. Čak ni Crveni križ nije dobio obećana sredstva sa državnog nivoa, za osiguravanje obroka migrantima. Naša policija, zdravstveni radnici i Crveni križ pokazali su vrhunsku profesionalnost i situacija je ostala pod kontrolom, a svi pokazatelji, i pored svega, ukazuju da je sigurnosna situacija na području Kantona bolja nego u istom periodu prošle godine. Mi ćemo pronaći lokacije koje neće, kako zahtijeva EU, biti u graničnom pojasu i osiguraćemo human pristup tim ljudima, ali istovremeno moramo voditi računa i o potrebama lokalnih zajednica. I dalje inistiramo da se na nivou države poduzmu konkretne mjere u rješavanju ovog problema, kazao je premijer Rošić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača