210. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

12.01.2021 - 16:28 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade razmatrali su : Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2021. godinu, Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Ministarstva za građenje, prostomo uređenje i zaštitu okoliša za 2020. godinu te Informaciju po pitanju sredstava dodijeljenih Unsko-sanskom kantonu od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom od 20.06.2019. godine.
- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na lsjednici održanoj 20.06.2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima kantoni i općine", kojom je utvrdila kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu a kojom je za Unsko-sanski kanton raspoređeno 4.000.000 KM.
Navedena sredstva utvrđena su za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu na osnovu Zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Unsko-sanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona donijela Odluku o usmjeravanju tekućeg granta transfera od višeg nivoa vlasti broj: 03-017-856/2019 od 12.09.2019. godine, kojom je utvrđeno da je od strane Federalnog ministarstva finansija 10.07.2019. godine uplaćeno 4.000.000,00 KM na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona, na temelju Zaključka Parlamenta Federacije BiH usvojenim na sjednici Parlamenta FBiH posvećenoj migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu.
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ministrica zdravstva, rada i socijalne politike i ministar unutrašnjih poslova, kao predstavnici resora koji su aktuelni nositelji tereta migrantske krize, na sastanku sa premijerom Unsko-sanskog kantona dogovorili su raspored sredstava u iznosu od 2.500.000 KM za oblast zdravstva te 1.500.000 KM za provedbu poboljšanja humanitarna - sigurnosne situacije.
Pregledom stanja računa Budžeta Unsko-sanskog kantona na dan 11.01.2021. godine utvrđeno je, da na transakcijskom računu Budžeta Unsko-sanskog kantona primljeni tekući transferi od Federacije BiH - rezervisana sredstva za MUP USK iznose 1. 246.190, 73 KM.
Sredstva namijenjena za oblast zdravstva preraspoređena su Kantonalnoj bolnici u Bihaću i domovima zdravlja, angažiranim u pružanje pomoći migrantskoj populaciji, obrazloženo je.
Ova Informacija biće proslijeđena Federalnom ministarstvu finansija.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

02.12.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

19.01.2021

Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz ...

Preuzmi dokument:  Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda ...

17.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.01.2021

Nabavka usluga štampanja

Nabavka usluga štampanja

17.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača