211. sjednica Vlade Unsko - sanskog kantona

19.07.2018 - 10:32 by Administrator

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, premijer Husein Rošić i resorni ministri dali su saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava

Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2018. godinu te su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada.

Riječ je o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva koji će objaviti Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi USK. 
Predmet javnog poziva biće prikupljanje projekta od javnih preduzeća, ustanova i neprofitnih organizacija sa područja Unsko - sanskog kantona za finansiranje/subvencioniranje projekata iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada . 
Pravo učešća na javnom pozivu imaju javna preduzeća i ustanove koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Unsko - sanskog kantona, kao i javne ustanove iz oblasti obrazovanja koje su upisane u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona te udruženja koja su registrirana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona kao i udruženja koja su registrirana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša, kao i pojedinci sa projektima iz ove oblasti.

- Ove godine ukupnu strukturu planiranih namjenskih sredstava iznosi 1.138.820,00 KM, kaže resorni ministar Jasmin Burnić.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona podržala je odluku da se iz sredstava granta za zdravstvo dodijele finansijska sredstva zdravstvenim ustanovama na području USK namijenjena za finansiranje troškova volontiranja. Kako su zdravstvene ustanove istakle problem nedostatka sredstava za uplatu doprinosa za osiguranje lica na stručnom usavršavanju, što je kočilo prijem volontera na stručno obučavanje, Vlada je današnjom odlukom izdvojila 80 000 KM koje će biti raspoređene za ovu namjenu. Procjena je resornog ministra Hazima Kapića da će ovim iznosom biti omogućeno volontersko angažovanje oko 500 osoba.

Samir Sedić, ministar privrede predložio je a Vlada podržala, da se ovogodišnja turistička manifestacija Ključka regata finansijski podrži sa 7000 KM.

Ministar privrede, na današnjoj sjednici, predložio je i Program utroška preostalog dijela sredstava za subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture iz budžeta za 2018. godinu. Sredstva će biti dodijeljena Gradu Bihaću i Općini Ključ za projekte poduzetnička zona "Kamenica „ (100 000 KM) i poduzetnička zona "Velagići“ ( 116 000KM) .

Vlada Kantona podržala je i projekat kandidovan od mjesne zajednice Tržačka Raštela,Cazin, za sufinansiranje rekonstrukcije puta Gornja - Donja Crnaja, rekonstukciju lokalnog puta Rekići te Rekići- Maganovići.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu

10.06.2019

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja ...

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog ...

10.06.2019

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji ...

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji kanalizacione mreže

10.06.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača