214. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

26.07.2018 - 22:10 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na današnjoj sjednici Vlada Kantona donijela je odluku o trasferu iznosa od 200 000 KM za Kantonalnu službu za zapošljavanje, iz Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. 

Sredstva su namijenjena za isplatu novčane naknade za radnike koji su u postupcima stečaja ostali bez posla u firmama: Kombiteks, Amratex, Dl Sanica, Polietilenka, ŠIP Una, TKA Cazin, Sana Ključ i Novitet, Bosanski Petrovac. Ovaj iznos će Služba za zapošljavanje namijeniti za isplate naknada za mjesece maj i juni 2017. godine, dok bi ostatak sredstava za naknade radnika trebao biti osiguran sa federalnog nivoa.

Vlada Kantona prihvatila je danas i Informaciju Hazima Kapića, ministra zdravstva i socijalne politike, o stanju u oblasti zdravstva na području Unsko-sanskog kantona sa posebnim osvrtom na stanje u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Što se tiče finansijskog poslovanja zdravstenih ustanova u 2017.godini, Ministarstvo izražava zadovoljstvo činjenicom da je većina ustanova pozitivno poslovala. Negativno poslovanje imala je Kantonalna bolnica u iznosu od 443.446 KM, dok je iznos akumuliranog gubitka ranijih godina 16.232.663 KM. Dom zdravlja Ključ, negativno je poslovao sa manjim gubitkom od 9.674 KM. Ostalih sedam domova zdravlja pozitivno je poslovalo. Pozitivni poslovni rezultat se kretao u rasponu od (DZ 1.000.099,00 KM Cazin) do 9.459,12 KM (DZ Sanski Most). Zavod zajavno zdravstvo je također pozitivno poslovao, dok ZU Lječiliste ,,Gata, Bihać“ nije dostavilo izvještaj o poslovanju. Od pet apoteka jednaje poslovala negativno, dok su četiri poslovale pozitivno.

Ministar Kapić kazao je da bi zdravstvo i sve ustanove koje učestvuju u njegovom planiranju i finasiranju moralo težiti da se razviju i ojačaju sve karike u zdravstvenom lancu, koje bi trebale biti prvenstveno u službi pacijenta i čuvanja njegovog zdravlja, na efikasan, ekonomičan i transparentan način djelovanja u stručnom, humanom, finansijskom i svakom drugom pogledu.

- Naša misija u zdravstvu i krajnji cilj mora biti - zadovoljstvo pacijenata. Moramo biti spremni da promijenimo i naše dosadašnje mentalne stavove o poziciji žrtve, bespomoćnosti i nemoći da mijenjamo stanje. lstovremeno moramo biti svjesni i toga da niko neće te promjene napraviti osim nas samih, kazao je ministar zdravstva.

Na prijedlog Samira Sedića, ministra privrede Vlada USK usvojila je Program podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2018. godinu.

- Cilj ovog Programa je podrška malim i srednjim preduzećima koji djeluju u
prerađivačkoj industriji kako bi realizirali investicije usmjerene za poboljšanje tehnološke opremljenosti, unaprjeđenje kvaliteta proizvoda, standardizacije poslovanja i proizvodnih procesa, a u cilju podizanja konkuentnosti malih i srednjih preduzeća. Predviđena sredstva za ovaj program, za koji će biti objavljen javni poziv, iznose 180.000 KM, kaže Sedić.

Na prijedlog Huseina Rošića, premijera Unsko-sanskog kantona Vlada Kantona prihvatila je da se Kantonalnom savezu proizvođača jagodičastog voća i povrća dodijeli grant od 10 000 KM u svrhu finansijske pomoći poljoprivrednicima za sanaciju šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda.

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici dali su saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekata između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i općina Ključ i Sanski Most i to za projekte izgradnje kanalizacione mreže u ovim općinama. Ovlašten je Jasmin Burnić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline da potpise ugovore sa općinama Ključ i Sanski Most o sufinansiranju projekata.

Prije održavanja redovne 214. sjednice Vlada Unsko-sanskog kantona održala je vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o proceduri izbora policijskog komesara. Vlada Unsko-sanskog kantona konstatovala je da su prilikom provođenja konkursa za izbor policijskog komesara prekršene odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona i Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima BiH . Ni jedan od kandidata, koje je predložio Nezavisni odbor, nije dobio većinu glasova kod izjašnjavanja o čemu je upućena obavijest Nezavisnom odboru.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu

10.06.2019

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja ...

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog ...

10.06.2019

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji ...

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji kanalizacione mreže

10.06.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača