233. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

11.10.2018 - 11:02 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, članovi Vlade razmatrali su i usvojili Izvještaj o stanju u organima državne službe Unsko-sanskog kantona za 2017 . godinu.

Stupanjem na snagu kantonalnog Zakona o državnim službenicima i namještenicima određeno je da nadzor nad primjenom istog vrši Ministarstvo pravosuđa i uprave putem upravne inspekcije i na drugi način. Ovim je proširena nadležnost ovog Ministarstva i upravne inspekcije, budući da je do tog momenta federalna upravna inspekcija u kantonalnim organima državne službe vršila nadzor nad primjenom propisa o radnim odnosima prilikom ostvarivanja prava državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa u organina uprave i upravnim organizacijama, kao i primjenom propisa u pogledu ispunjavanja uvjeta školske spreme i drugih uvjeta službenih lica koja rade na poslovima upravnog rješavanja u pravnim licima sa javnim ovlaštenjima.

Ministarstvo pravosuda i uprave će osigurati da se tokom 2018. godine, na osnovu Programa rada Kantonalne upravne inspekcije, po službenoj dužnosti sprovede inspekcijski nadzor nad primjenom instituta propisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u organima za koje je na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno da nisu ispunili neke od obaveza utvrđenih ovim Zakonom, kao što su ocjenjivanje državnih službenika i namještenika i dr.

Također, potrebno je jačati napore na područjima obuke i sticanja novih te proširivanju postojećih znanja i vještina državnih službenika, kao i razvijati metode prevencije neprofesionalnog ponašanja u državnoj službi. U cilju racionalnijeg korištenja ljudskih potencijala u organima državne službe nepohodno je utvrditi standarde odnosno kriterije za određivanje optimalnog broja izvršilaca u organima državne službe, stoji u izvještaju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona je finanisjki podržala Udruženje pčelara „ Krajiška pčela" iz Velike Kladuše za realizaciju projekta popularizacije bavljenja pčelarstvom i smanjenje nezaposlenosti.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike finansijski su podržani i programi redovnih aktivnosti Udruženja oboljelih od multiple skleroze i Udruženja oboljelih od karcinoma dojke „Una“ .

Na prijedlog Ministarstva finansija utvrđena je odluka o isplati sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kontona, regresa za 2018.godinu. Ova naknada je obaveza iz tekuće godine, a utvrđena je akontatitvno u iznosu od 420 KM zaposlene kod budžetskih korisnika. Za sudije, tužioce i stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju regres za 2018.godinu utvrđuje se u iznosu od 1279 KM za sudije i tužioce i 639 KM za stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju.

Članovi Vlade Kantona na 233.sjednici donijeli su i Zaključak o donošenju Plana energijske efikasnosti na području Unsko-sanskog kantona – KEEAP.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača