251. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

07.07.2021 - 13:41 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona.  Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na  današnjoj je sjednici utvrdila  Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju, obrađivača Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te  isti uputila  Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje po skraćenom postupku.
-    U postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja (prije Bolonje) na visokoškolskim ustanovama s područja Unsko-sanskog kantona, cijeneći interes akademske zajednice, ali i tržišta rada,  potrebno  je stvoriti zakonski osnov za donošenje propisa iz predmetne oblasti, a zatim  donijeti podzakonske propise koji će detaljno regulisati, kako osnovne pojmove, tako i postupak i kriterije za ekvivalenciju. Iz tog razloga Ministarstvo se odlučilo na dopune Zakona o visokom obrazovanju kojim će se stvoriti zakonski osnov za donošenje provedbenog propisa- Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Bihaću, kojima se utvrđuje postupak ekvivalencije ranije stečenog zvanja (zvanje koje je stečeno završetkom studija prema predbolonjskom modelu studija na Univerzitetu u kojem nisu gradirane cjeline bolonjskog modela studija, odnosno zvanje stečeno završetkom studija prema propisima koji cikluse studija nisu vrednovali sa ECTS studijskim bodovima) sa novim zvanjem na način utvrđen pozitivnim propisima o korištenju akademskih titula, te stjecanju naučnih i stručnih zvanja. U postupku utvrđivanja ekvivalencije, primjenjivat će se prvenstveno Odluka o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini koju je Vijeće ministara BiH donijelo 2011. godine, a koja se temelji se na obrazovnoj tradiciji i sadašnjem stanju u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te potrebama razvoja ekonomije, pojedinca i društva u cjelosti, uz uvažavanje odrednica Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i odgovarajućih europskih i međunarodnih propisa, ali i relevantni propisi i spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja utvrdenih Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu, obrazložio  je ministar Almin Hopovac.
Također na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o visini naknade za direktore u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.  Visina naknade utvrđena je  procentualno u odnosu na broj upisanih učenika.
Iz resora zdrastva i socijalne politike donesena je  Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje projekata, programa i aktivnosti kantonalnih udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godine;   Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu te Odlukea o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje /sufinansiranje aktivnosti javnih kuhinja iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona proslijedila je Skupštini USK na razmatranje  prijedlog  o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita Kantonalnoj bolnici ,,Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać.
Usvojen je  Program utroška sredstava za JU Veterinarski zavod Bihać - Grant JU Veterinarski zavod Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 200 000 KM iz budžeta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida predložilo je odluku o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za finansiranje kantonalnih udruženja branilaca iz Budžeta USK-a za 2021.godinu
 Ovom odlukom utvrđeni su uslovi, način, postupak i kriteriji za finansiranje redovne registrirane djelatnosti i finansiranje podrške za projekte i aktivnosti koje doprinose poboljšanju statusa kategorija branioca i očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme