253. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

15.07.2021 - 16:54 by Administrator

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona, kojom je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o proglašenju Dana žalosti na Unsko-sanskom kantonu 20. jula 2021. godine povodom kolektivne šehidske dženaze u Prijedoru, na platou memorijalnog centra Kamičak u Kozarcu.

- Povodom Dana sjećanja na žrtve Prijedora i kolektivne šehidske dženaze Vlada Unsko sanskog kantona odlučila je da donese Odluku sa kojom se 20. juli 2021. godine, proglašava Danom žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Iako je to prvi dan Kurban bajrama, Vlada Kantona smatra da naša obaveza prema šehidima treba biti stalna i da naše emocije tog dana trebaju biti usmjerene prema žrtvama u Prijedoru i njihovim porodicama i kulturi sjećanja koju njegujemo, obrazložio je ministar Alagić.

Samra Mehić, ministrica privrede prezentovala je informacija o stanju u oblastima privrede za 2020. godinu iz nadležnosti ovog Ministarstva te je materijal upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Na prijedlog Samira Jašaragića, ministra za pitanja boraca i RVI donesena je Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečne naknade demobilisanim borcima za period od 01.07 do 30.07.2021. godinu.

- Sukladno Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, definisano je da će Vlada Kantona najmanje jedan put u toku godine utvrđivati koeficijent za isplatu novčane naknade, za demobilisane borce. Sredstva za novčanu naknadu planirana su budžetom za 2021. godinu u iznosu od 2.000.000 KM, kazao je ministar Jašaragić.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike predložilo je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za pomoć socijalno ugroženim kategorijama za 2021.godinu. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu kod ovog Ministarstva planirana su sredstva za pomoć socijalno ugrožene kategorije u iznosu od 9.000 KM. Sredstva će biti doznačena centrima za socijalni rad koji će raspodjelu raditi po zahtjevima građana kojima je neophodna pomoć za liječenje, zatim zahtjeve zbog teške materijalne situacije izazvane posebnim okolnostima, porodicama sa više djece, samohranim roditeljima, te drugim osobama u stanju socijalne potrebe.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša predložilo je, a Vlada usvojila, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima za raspodjelu budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na 2021. godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme