255. sjednica Vlade USK

23.07.2021 - 02:40 by Administrator

Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne politike Murisa Halkića, Vlada Kantona, donijela je Odluku o uvođenju informacionog sistema evidencije dolaska vakcina, evidencija vakcinisanja i izdavanja potvrda o vakcinama Unsko-sanskog kantona (digitalna platforma eCoVID.Vakcina).

Ovim se na području Unsko-sanskog kantona uvodi informacioni sistem dolaska vakcina, evidencija vakcinisanja i izdavanja potvrda o vakcinama. Potvrde koje će se izdavati iz ovog informacionog sistema moraju biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, engleskom i njemačkom jeziku.

Sadržajno, potvrde o vakcinisanju sadržavaće sve podatke definirane „Uredbom EU 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14.juna 2021. godine o okviru za izdavanje, provjeru i prihvatanje potvrda o vakcinisanju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda), radi olakšavanja slobodnog kretanja tokom pandemije bolesti COVID-19", sa pripadajućim aktima o tehničkoj strukturi. Cilj je da građani Unsko-sanskog kantona, potvrde/QR kod/ mogu koristiti kao dokaz vakcinisanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama Evropske unije i drugim zemljama.

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona zadužen je za : provođenje nabavke informacionog sistema i omogućavanje integracije s postojećim programom Zavoda u dijelu razmjene podataka o osiguranicima Zavoda.

Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona zadužen je i za unos podataka u informacioni sistem: vođenje šifarnika vakcina i unos podataka o svim pristiglim vakcinama, podataka o izdavanju vakcina zdravstvenim ustanovama, podataka o vakcinisanju i izdavanju potvrda o vakcinisanju ( ukoliko su provodili vakcinisanje).

Zadužene su sve zdravstvene ustanove za upis podataka o dobivenim vakcinama i podataka o vakcinisanju građana u informacioni sistem od trenutka uspostave informacionog sistema, te za izdavanje potvrda o vakcinisanju iz informacionog sistema.

- Sva vakcinisanja provedena do uspostave informacionog sistema bit će retroaktivno upisana u informacioni sistem a za koordinaciju i nadzor nad provođenjem ove Odluke zaduženo je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, kaže ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Adnan Alagić koji je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao sjednicom Vlade USK.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme