263. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

04.09.2021 - 20:05 by Administrator

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona a sjednicom je, u odsustvu premijera, predsjedavao Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline.
Vlada Unsko-sanskog kantona, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, prihvatila je danas preporuku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike da nova školska 2021/2022 godina za osnovno i srednje obrazovanje počinje 6.septembra 2021.godine, po redovnom modelu uz pridržavanje epidemioloških i drugih mjera iz preporuka Zavoda za javno zdravstvo USK o izvođenju nastave u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Između ostalog, članovi Vlade usvojili su danas odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge izrade registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton i plana upravljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona.

Kako je obrazložio ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Adnan Alagić, stanje kvalitete zraka u Unsko-sanskom kantonu zauzima značajno mjesto u okolišnoj problematici. Skupština Unsko-sanskog kantona 2017. godine donijela je Plan upravljanja kvalitetom zraka na području Unsko-sanskog kantona za period 2017.-2022.godina, što je obaveza propisana Zakonom o zaštiti kvalitete zraka gdje se navodi da se isti donose na period od najmanje pet godina kao dio kantonalnih planova zaštite okoliša koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta zraka. Podatke vezane za registar emisija potrebno je prikazati u licenciranim programima te je potrebna nabavka računarske opreme i licenciranog softera u kojem će se izvršiti izrada registra i kasniji rad na praćenju i izvještavanju o kvaliteti zraka te izvršiti edukaciju kadra koji će raditi na ovim poslovima. Kada je u pitanju izrada plana upravljanja otpadom na području USK ovaj dokument je osnov za izradu općinskih planova upravljanja otpadom na području gradova i općina Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona danas je usvojila Program utroška raspodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. za oblast kulture.

Zakonom o kulturi predviđena je stopa izdvajanja sredstava za oblast kulture od 0,7% od ostvarenih poreskih prihoda Budžeta kantona u tekućoj godini te su Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu za oblast kulture planirana sredstva u iznosu od 180.000 KM. Sredstva se dodjeljuju kroz tri granta: grant za kulturu u iznosu od 90.000 KM; kapitalni grant za obnovu objekata kulture u iznosu od 90.000 KM i kapitalni grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa u iznosu od 90.000 KM a raspoređena su za realizaciju projekata pristiglih po javnom pozivu resornog Ministarsva.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme